SH&M draagt haar taken over

De medewerkers van Kenniscentrum SH&M en haar rechtsvoorgangers hebben zich de afgelopen 68 jaar met enthousiasme en liefde voor het houtvak ingezet voor diverse aspecten van het beroepsonderwijs voor de houtverwerkende beroepen. Daarbij zochten en vonden we altijd de samenwerking met de direct betrokkenen.

U weet inmiddels dat SH&M de deuren sluit.

Gelukkig blijft een belangrijk deel van onze dienstverlening voor u beschikbaar. Weliswaar bij andere organisaties en soms in een andere vorm, maar vaak met de medewerkers die u voorheen bij ons aantrof. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat die organisaties naar volle tevredenheid zullen blijven voorzien in uw behoeften.

Hiernaast geven wij aan waar u voor welke voormalige SH&M-producten en -diensten u vanaf nu terecht kunt.

Wettelijke taken

  • onderhoud kwalificatiestructuur
  • accreditatie van leerbedrijven
  • kwaliteitsbevordering beroepspraktijkvorming

Instroombevordering

De bedrijfstakfondsen bezinnen zich ieder afzonderlijk op een nieuwe aanpak van instroom bevorderende activiteiten.

  • Ontwikkeling van leermiddelen, examens en toetsen voor mbo en vmbo
  • Coördinatie uitvoering vakvaardigheidstoetsen

  • Stappenplan houtbewerken
  • Ervaringscertificaat (EVC) gerelateerd aan de kwalificatiestructuur hout en meubel

Bedrijven die vallen onder de cao meubelindustrie kopen EVC in bij ECM. Alle overige bedrijven die voor hun medewerkers een EVC traject willen aangaan kunnen terecht bij SSWT.

  • Opleiding Vakbekwaamheid Timmerfabrikanten

Onze niet bekostigde onderwijsinstelling SH&M Trainingscentrum Hout is opgeheven. Opleiding en diplomering vindt plaats via de bekostigde onderwijsinstellingen. De partners van SH&M TH blijven hun programma's cursorisch aanbieden:

Met ingang van 30 september 2015 is SH&M ontbonden. Enkele leden van het bestuur van SH&M zijn aangesteld als vereffenaar ten behoeve van de financiële afwikkeling en voorbereiding van de beëindiging van de SH&M rechtspersonen later dit jaar. Als aanspreekpunt namens de vereffenaars is de heer Ingen Molenaar bereikbaar via Postbus 394, 3440 AJ Woerden of i.molenaar@shm.nl.