CD Oonze Volk

Vijf jaar lang zijn medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo bezig geweest om van 150.000 personen de gegevens uit de Kerkelijke- en Gemeentelijke archieven in computerbestanden in te brengen. Het resultaat is een CD met alle Doop-, Trouw- en Begraafgegevens vanaf plm. 1670 en alle Geboorte-, Trouw- en Overlijdensactes vanaf 1811 tot 1930. Al die ingebrachte gegevens zijn, met behulp van het ingebouwde computerprogramma PRO-GEN, eenvoudig te selecteren en te raadplegen.

Deze CD is niet meer verkrijgbaar.