Markelo: Belastingregisters en volkstellingen 1188-1900

Dit boekwerk bevat vele registers betreffende de gemeente Markelo over de periode 1188 tot 1900. Het begint met het goederenregister van de Graaf van Dalen van 1188. Vervolgens de schattingsregisters van 1475, de verpondingsregisters van 1601/1602, paardengeld registers van 1602, vuurstedenregisters, register van de 1000e penning, zoutgelden, registers van de aangegraven landen, veetellingen, volkstellingen, emigranten enz.

Het boek kost € 10 en is verkrijgbaar via de Stichting Heemkunde Markelo.