De marke van Marckelo

Dit boekwerk is op 11 november 2005 gepresenteerd aan de drie in onze gemeente woonachtige Tweede kamerleden: Mevr. A. Schreyer-Pierik, Mevr. M.G.E. Koomen en de heer G.J. Oplaat. Het beschrift de geschiedenis van alle boerderijen in de buurtschappen Dijkerhoek, Achterhoek, Borkeld, Groenland / Langstraat / Brummelaar en het Markelosebroek. Naast deze beschrijvingen per pand, die handelen over de geschiedenis van de boerderij zelf en van de families die er hebben gewoond, zijn honderden krantenknipsels vanaf 1880 en vele foto’ s opgenomen. Hier tussendoor zijn beschrijvingen opgenomen van vele geschiedkundig interessante onderwerpen. Zoals de geschiedenis van de marke Markelo, de strijd tegen het water, gouden aren, de huiswever, de klompenmaker, de stro- en rietdekker, de mutsenmaakster, klederdrachten, huisslachtingen, het ondergronds verzet, neergestorte V-1, de bevrijding, noaberplichten 150 jaar geleden, geneugens van smos waleer, jacht en stropers, ontwikkeling veeverbetering, ons dagelijks brood, kleine boeren in de crisistijd, aanleg van de A-1, het ganzenpartadijs, ontwikkeling waterputten enz.

De uitgave van dit boek werd mogelijk gemaakt door onze sponsoren: Rabo-projectenfonds Holten-Markelo, SNS-fonds Lochem, Cultuurfonds Cogas Energie Almelo, Gemeente Hof van Twente en het Hessenheemfonds te Markelo.

Dit boek is uitverkocht.