Familie Wannink toegevoegd

De familie Wannink is toegevoegd in het menu onder Markelose families. In de gemeente Markelo zijn van oudsher twee nog bestaande erven Wannink: het Groot Wannink aan de Stationsweg in Beusbergen en Klein Wannink aan de Stokkumerweg in Stokkum. Groot Wannink wordt voor het eerst vermeld in 1381 en Klein Wannink in 1475; beide erven zijn eeuwenlang en tot op heden in het bezit geweest van het Weldam. De laatste bewoners Wannink van Groot Wannink vertrokken in 1898 naar Diepenheim. Nazaten met de naam Wannink van het erve Klein Wannink zijn er thans niet meer; de laatste overleed in 1890.

Herdruk boek de Marke van Marckelo

De Stichting Heemkunde Markelo heeft met succes een 5-tal boeken uitgegeven over de geschiedenis van de marken van de voormalige gemeente Markelo. Het laatste boek De Marke van Elsen in 2015. Naar aanleiding hiervan bereikten ons een aantal vragen of er nog boeken zijn van de vorige uitgaven zoals De Marke van Stockum (2001), De Marke van Marckelo (2005) en Markelo Dorpsgeschiedenis (1998). Helaas zijn deze uitgaven uitverkocht en wegens de kosten (aantallen) is een heruitgave nooit overwogen.

De Marke van Hericke is nog zeer beperkt leverbaar voor de uitverkoopprijs van 10 euro. Ook de De Marke van Elsen is nog leverbaar voor de prijs van 26 euro.

Nu het echter, door digitale ontwikkelingen, mogelijk is om deze boeken tegen redelijke prijs en kleinere aantallen te laten herdrukken heeft het bestuur besloten, bij voldoende bestellingen, tot herdruk over te gaan.

Het betreft in de eerste plaats de herdruk van De Marke van Marckelo en De Marke van Stockum. Deze boeken zijn gebonden en met hard kaft. De prijs hiervan komt op € 30,- per stuk. Het boek Dorpsgeschiedenis (uitgegeven 1998) zal eerst worden herzien alvorens tot uitgave wordt overgegaan.

De Marke van Marckelo is vanaf december 2015 leverbaar (30 euro); De Marke van Stockum volgt waarschijnlijk in de loop van 2016.

U kunt deze boeken bestellen: info@shm.nl of op dinsdag- en donderdagmorgen bij de Stichting Heemkunde Markelo in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo.

Familie Kistemaker toegevoegd

De familie Kistemaker is toegevoegd in het menu onder Markelose families. De familie Kistemaker zijn genoemd naar en hebben hun roots liggen op het erve Kistemaker welke gelegen was op de hoek Prinses Irenestraat en de Koekoekslaan. Het lijkt gesticht te zijn midden 17e eeuw en is in 1969 afgebroken i.v.m. de woningbouw in de Koekoek. Meerdere generaties waren van beroep timmerman, hetwelk dan ook de familienaam verklaard.