Familie Vinkers toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Vinkers toegevoegd.

In Markelo zijn van oudsher twee erven met de naam Vinkers: In Herike het reeds in 1379 als Egberting vermelde erve welke vanaf de eerste helft der 17e eeuw de naam Vinkers ging voeren. Deze boerderij is gelegen aan de Herikerweg en is thans een woonboerderij. Van dit erf stammen een personen meer af met de naam Vinkers; de laatste is in 1845 overleden op de Flipsborg in Elsenerbroek.

En het andere is het erve Knuppels of Kluppels aan de Enterbroekweg in Elsen, mogelijk gesticht eind 16e eeuw en welke vanaf begin 18e eeuw de naam Vinkers kreeg. Het is aannemelijk dat Hermen Vinkers die er bij inhuwde afkomstig is van het erve Vinkers in Herike. Onderstaande personen Vinkers hebben hun roots liggen op het erve Vinkers in Elsen en daar boert inmiddels de 10e generatie Vinkers.

Familie Pinkert toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Pinkert toegevoegd.

Pinkert is een familienaam die voorkomt in Holten en Markelo. Echter de oorsprong van de naam ligt in Oolde bij Laren waar zich een erve Pinkert bevond welke eind 17e eeuw werd bewoond door een familie Koldewey. Zoon Hendrik trouwde in 1707 eerst in bij de familie Kromhof in Holten op erve Kromhof (ook geheten ter Stege of Stegeman) en bouwde rond 1720 in de nabijheid een nieuwe boerderij welke toen ook de naam Pinkert kreeg; beide boerderijen thans gelegen aan de Stevenssteeg.
Hier stammen onderstaande Pinkert’s dan ook van af.
Vanaf midden 18e eeuw kwam er ook een (rk) familie Pinkert voor in Arnhem, echter lijkt deze eind
19e eeuw te zijn uitgestorven.
In 1947 woonden er 35 personen in Nederland met de naam Pinkert en in 2007 was dit verdubbeld tot 70.

Familie Zandjans toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Zandjans toegevoegd.

De personen met de naam Zandjans hebben hun roots liggen op het in het midden der 18e eeuw gestichte erve Zandjans op de Markelose Borkeld. Het gebied daar werd wel het Witte Zand genoemd.
Eerst bekende bewoner was Jan Roessing wiens dochter Harmina huwde met Holtenaar Derk Twellaar en zijn nazaten noemden zich naar de boerderijnaam.
De huidige schuur was oorspronkelijk de boerderij en ervoor is in 1927 een nieuwe boerderij
gebouwd.

Familie Voelman toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Voelman toegevoegd.

De roots van de naam Voelman, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, liggen in Holten op het erve Voelman in de buurt Neerdorp.
De naam wordt in de 18e eeuw echter een paar keer doorgegeven via de vrouwelijke lijn.
Rond 1800 zet deze familienaam zich voort in Markelo; in eerste instantie op erve Kottink op de
Borkeld en de naam Voelman verdwijnt dan in de loop van de 19e eeuw uit Holten.
De naam kwam in 1947 tien keer voor in Nederland, echter in 2007 ook tien keer.