Familie Groot Aaftink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Groot Aaftink toegevoegd.

De personen met de naam Groot Aaftink stammen af van de gelijknamige en nog bestaande boerderij gelegen in de buurtschap Elsen aan de Bovenbergweg 6 te Markelo. De boerderij die in 1381 reeds werd genoemd heeft in de volksmond de bijnaam de Jente. Sinds 1975 wordt er niet meer geboerd op deze boerderij.

Boerderij Groot Aaftink

Stamvader is een Jan Assink, landbouwer op erve Assink wiens zoon Jan uit zijn derde huwelijk, in 1768 gaat boeren op het erve Groot Aaftink. Zijn kinderen wordt vooreerst als Aaftink genoteerd maar bij de invoering van de Burgerlijke Stand gaan de nazaten Groot Aaftink heten. In 1942 is de familienaam Groot Aaftink uitgestorven.

Anton Vedders Koninklijk onderscheiden

Anton Vedders stond aan de wieg van de Heemkunde Markelo. Sinds de oprichting op 1 maart 1996 is hij secretaris van de Heemkunde. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau onder meer vanwege zijn decennia lange vrijwillige werkzaamheden voor de Stichting Heemkunde Markelo en tevens voor de overkoepelende organisatie voor de verschillende historische verenigingen in de gemeente Hof van Twente, Stichting De Hofmarken.

25 jaar jubileum SHM

Op 1 maart 2021 bestond de Stichting Heemkunde Markelo officieel 25 jaar.

Vanaf ongeveer het begin der 80-jaren van de vorige eeuw kwamen al meerdere Markeloërs, die geïnteresseerd waren in de geschiedenis van hun dorp en buurtschap, bijeen in de kelder van het voormalige gemeentehuis van Markelo. De eerste gegevens van o.a. boerderijen waren eerder al gedeeltelijk bijeengesprokkeld door vrijwilligers van Museumboerderij Eungs Schöppe.

Er werd direct al begonnen met het verzamelen van zoveel mogelijk historisch materiaal door in eerste instantie archieven te bezoeken (o.a. het Rijksarchief in Zwolle, thans Historisch Centrum Overijssel geheten) en daar kopieën van allerhande bronnen te maken. Wat jaren later werd begonnen de gegevens van de Burgerlijke Stand en de oude doop- en trouwboeken van Markelo in te brengen in de computer. 

Om een vervolg te kunnen geven aan deze ontwikkeling werd op 1 maart 1996 de Stichting Heemkunde Markelo officieel opgericht om zodoende een stabielere basis te krijgen.

Het bestuur bestond in eerste instantie uit 5 personen; thans zijn het er zeven waarvan twee die vanaf het begin nog steeds tot het hoofdbestuur behoren.

Sinds 2011 is het onderkomen van de stichting gevestigd in de Martinushof aan het Kerkplein, waar iedere dinsdag- en donderdagochtend vrijwilligers en bezoekers aanwezig zijn.

Al het verzamelwerk heeft mede geresulteerd in de uitgave van 10 boeken over de historie van Markelo en haar buurtschappen. Tevens beschikt men over ongeveer 45.000 foto’s en archieven van vele verenigingen. Op de website www.shm.nl is bijzonder veel info te vinden over de historie van Markelo.

De stichting heeft tevens de steun van ruim 300 donateurs die 2 keer per jaar het tijdschrift Marclo’s Chronyke toegezonden krijgen.

Gisteren (17-9) heeft men voor de vrijwilligers en genodigden een bijeenkomst bij café de Haverkamp gehouden.

Tijdens deze avond werd door burgemeester Nauta de ambtsketting van haar Markelose voorgangers aangeboden aan de stichting, evenals de voorzittershamer en een penning van oud burgemeester Taets van Amerongen.

Familie Oldenhof toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Oldenhof toegevoegd.

Aan de Holterweg lag tegenover erve Bomans/de Pruusse aan de andere kant van de weg de reeds in 1046 genoemde havezate Oldenhof welke lang toebehoorde aan de familie Splinter.
In 1874 kocht buurman Jan Zwiers van de Boa het huis voor f 11.280; kort daarop werd het dan ook
afgebroken.

Plus actie “Spaar je club gezond” gestart

Spaar je club gezond

Stichting Heemkunde Markelo doet mee met de Plus actie “Spaar je club gezond”. Steun ons op plus.nl/sponsorpunten.

  • Vanaf zondag 5 september t/m zaterdag 13 november ontvang je een sponsorpunt bij elke 10 euro aan boodschappen.
  • Kras de unieke code van je voucher open en scan de QR code met je mobiele telefoon of ga naar plus.nl/sponsorpunten.
  • Steun Stichting Heemkunde Markelo door de unieke code in te voeren en activeer.
  • Uiteraard is digitaal sparen ook mogelijk. Je ontvangt jouw sponsorpunten dan in de PLUS app. Als je digitaal spaart, ontvang je gelijk 1 sponsorpunt gratis.
  • Hoe meer sponsorpunten jij voor ons spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van de Stichting Heemkunde Markelo.

Wordt clubsponsor van de week

Activeer jouw sponsorpunten op plus.nl/sponsorpunten en maak wekelijks kans op een van de drie PLUS Cadeaukaarten t.w.v. 70 euro. Hoe meer sponsorpunten je activeert hoe meer kans je maakt!