Familie Immink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Immink toegevoegd.

De personen met de naam Immink stammen af van het aloude erve Immink in de buurtschap Herike bij Markelo; de oudste vermelding is van 1475 maar het zal veel ouder zijn. Het was eeuwenlang eigendom van het kapittel Deventer; in 1819 koopt pachter Hermen Immink de boerderij voor f 2850 van de stad Deventer.

Het in 1990 afgebroken oude erve Immink

In 1934 is er vóór de boerderij een nieuwe gebouwd; de oude bleef tot 1990 als schuur en opslag in gebruik en is toen afgebroken.
Er zijn overigens meerdere verschillende families Immink in Nederland. In 1947 bedroeg het aantal personen met die naam 418 en in 2007 waren dat er 739.
Voor meer info over het erve Immink zie boerderij Herike nr 3.3.030.

Familie Klein Twennaar toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Klein Twennaar / Twenhaar toegevoegd.

In de buurtschap Look bij Holten is van oudsher een erve Twenhaer welke in 1612 reeds genoemd wordt in de rechterlijke archieven van Holten; er woont dan een Hendrick Twenhaer.
Rond 1700 wordt er in de nabijheid een tweede en derde Twenhaar gesticht welke boerderijen ook onder de volgende namen vermeld worden: Klein Twenhaar, Klein Jonge, Schoole, Volkerink timmerman. Dat hield ook in dat in de oude doop- en trouwboeken van Holten er flink gehutseld werd met namen en men soms als Twenhaar door het leven ging maar ook onder de naam van een introuwende man en later weer met de naam Twenhaar of een verbastering daarvan. Want we komen de volgende namen tegen: Twinhaar, Twenhaar die naar Deventer trokken, Twennaar, Kleintwennaar, Kleintwenhaar, Klein Twenhaar en Klein Twennaar welke laatste een vervolg kreeg in Markelo. Na 1800 verdwijnen deze namen uit Holten.
De eerste Klein Twennaar in Markelo melde zich in 1773 op erve Bolink waar hij introuwde; een zoon Jan stichtte in 1790 erve Koekoek op de Borkeld waar zes generaties Klein Twennaar woonden (zie vanaf generatie V 16).
De naam Twenhaar kwam in 1947 in Nederland 18 keer voor en in 2007 14 keer en Klein Twennaar in 1947 35 keer en in 2007 41 keer.

Familie Overbeek toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Overbeek toegevoegd.

De personen met de naam Overbeek hebben hun roots liggen in Haarlo. Hermen Overbekking, de zoon van stamvader Jan, huwt in 1716 met de Stokkumse Hendrina ten Bosch. Generaties lang blijft deze familie buurtschap Stokkum trouw.

Overigens komt deze naam veel voor in Nederland: in 1947 1247 keer en in 2007 was dit uitgegroeid tot 2150 personen.

Familie Driezes toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Driezes toegevoegd.

De personen met de naam Driezes en Drieses hebben hun roots liggen op het aloude erve Driezes in Markelo; vermoedelijk gesticht in de 16e eeuw. Het was eerst eigendom van de familie Bentinck op Schoonheten.
Vanaf 1895 is het bewoond door een familie Fokkers en vanaf die tijd wordt het dan ook zo genoemd. Het was gelegen aan de Fokkerstraat en is in 1968 t.b.v. woningbouw in de Koekoek afgebroken. Vanaf ca 1880 woont er ook een familie Driezes in Lochem.

In 1947 kwam de naam Driezes 51 keer voor in Nederland en in 2007 95 keer en Drieses in 1947 nog ca 8 keer.

Voor meer info over de boerderij Driezes/de Fokker zie boerderij dorp 1.1.030

Familie Verdriet toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Verdriet toegevoegd.

De personen met de naam Verdriet hebben hun roots liggen op het erve Verdriet in de buurtschap Elsen(erbroek) bij Markelo. Stamvader is de uit Laren afkomstige Gerrit Jan Klein Dengerink die in 1773 introuwde op Verdriet; zijn nakomelingen kregen de naam Verdriet. Dit stamhuis Verdriet ligt aan de Holtdijk waar sinds 1884 een familie ter Balkt woont.

Het oorspronkelijke erve Verdriet

In de nabijheid aan de Holtdijk is begin 19e eeuw een tweede boerderijtje Verdriet gebouwd; het kreeg de bijnaam Jonas. In 1957 werd er een nieuw woonhuis naast gebouwd en enkele jaren later werd het bouwvallige boerderijtje afgebroken.

Boerderijtje Verdriet of Jonas

In 1947 kwam de naam Verdriet 47 keer voor in Nederland en in 2007 waren er 68 personen met deze naam. Voor info over de boerderijen Verdriet zie boerderij Elsenerbroek 5.4.340 en Elsenerbroek 5.4.350.

Familie Wolberink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Wolberink toegevoegd.

De personen met de naam Wolberink hebben hun roots liggen op het zeer oude erve Wolberink in Stokkum; het
wordt voor het eerst genoemd in 1224.

Eerst was de familie Splinter eigenaar en later kwam het in bezit van de provincie Overijssel. In 1841 werd het door Teunis Wolberink aangekocht voor f 3200.

Rond 1865 werd de boerderij verplaatst; het stond oorspronkelijk aan de overkant van de weg. Thans wordt het ook Klompenmaker genoemd, omdat er een paar generaties Wolberink woonden die naast landbouwer ook klompenmaker waren.

Een paar takken zijn zich Wolbrink gaan noemen. Er zijn overigens in den lande meerdere andere families Wolberink/Wolbrink. In Nederland kwam de naam Wolberink in 1947 131 keer voor en in 2007 166 keer en de naam Wolbrink in 1947 120 keer en in 2007 259 keer.

Voor meer info van het erf zie boerderij Stokkum 2.1.190.

Rabo ClubSupport 2021 van start

Van maandag 4 t/m maandag 25 oktober kun je weer stemmen op jouw favoriete club. Stichting Heemkunde Markelo doet ook weer mee. Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu in de Rabo App (Kies Service, Stem op jouw club) of online op rabobank.nl/clubsupport.

Leden die niet online bankieren, krijgen een mail of brief met hun stemcode en kunnen via een speciale stemsite stemmen.

Familie Hegeman toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Hegeman toegevoegd.

Erve Möllman in 1967

De naam Hegeman hebben hun roots liggen op dit, aan de Bovenbergweg in Elsen gelegen, erve. Het wordt voor het eerst genoemd in 1260 in een archief van Van Bevervoorde in Munster als domus Wenync of Wennekingk. In de loop der eeuwen ging de naam over in Ter Hege-Hegeman. Het was meerdere eeuwen eigendom van het Burgerweeshuis in Deventer en is mogelijk rond 1800 in bezit gekomen van de pachters. De boerderij is midden 19e eeuw verplaatst; het stond eerder aan de overkant van de weg. Er wordt nog steeds geboerd met melkbeesten door de huidige bewoners familie Elkink. In 1642 kwamen er nieuwe pachters: het echtpaar Mensink-Bulner. Opvallend is dat de eerst bekende generaties nagenoeg allemaal huwden met buurtgenoten. Er zijn overigens vele andere families Hegeman in Nederland; waren dat er in 1947 716 personen en in 2007 was dat bijna verdubbeld tot 1348.
Voor meer informatie van de boerderij Hegeman zie boerderij 5.2.220.