Activiteiten

 • De gegevens uit kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken en vanaf 1811 uit de burgerlijke stand en bevolkingsregisters worden opgenomen in computerbestanden.
 • Van alle boerderijen worden de relevante gegevens vanuit diverse archieven verzameld.
 • Er wordt genealogisch onderzoek gedaan.
 • De knipseldienst verzamelt alle publicaties uit oude kranten vanaf 1810. Hiervoor en voor het fotoarchief is een aparte stichting in het leven geroepen: de Stichting Foto en Krant. Zij is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zowel het knipselarchief als het fotoarchief, welke tot 2014 eigendom waren van de Gemeente Hof van Twente en thans eigendom zijn van Stichting Heemkunde Markelo.
 • Een redactie verzorgt de periodieke uitgave van “Marclo’s Chronycke”
 • Tweewekelijks wordt er op de digitale krant “Maarkels Nieuws” een geschiedkundig artikel, aansluitend op een actuele gebeurtenis, geplaatst.
 • Er wordt gewerkt aan de publicatie van verschillende boeken
 • Op verzoek wordt meegewerkt aan regionale radio- en tv-uitzendingen
 • Assistentie wordt verleend bij bodemkundig onderzoek
 • Meegewerkt wordt aan een project onderzoek en behoud dialect
 • Jaarlijks wordt er, samen met museumboerderij Eungs Schöppe en de Folkloristische Vereniging, voor donateurs en leden een lezing o.d. georganiseerd
 • De Stichting heeft in haar archief ca. 45.000 foto’s, krantenknipsels vanaf ca. 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens (DTB) en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Film Stichting Heemkunde Markelo

Eind 2011 is er door mevr. I. Leferink-De Weerd een film gemaakt over het reilen en zeilen van de Stichting Heemkunde Markelo.