Algemeen

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Heemkunde Markelo is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Leden/medewerkers/donateurs

Op dit moment zijn binnen de Stichting ruim 30 leden actief werkzaam. Markeloërs die interesse hebben in de plaatselijke geschiedenis en zich ook in willen zetten voor de realisatie van onze doelstellingen, kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden. In onderling overleg zal dan afgesproken worden bij welke activiteit men ingezet kan/wil worden. De sfeer binnen onze club is gemoedelijk, gezellig en vrijwillig, echter niet vrijblijvend.

Een groot deel van onze medewerkers bij gelegenheid van de vrijwilligersbijeenkomst in februari 2020

Donateurs/abonnees

Donateurs van onze Stichting zijn tevens abonnee op ons periodiek “Marclo’s Chronycke” dat twee maal per jaar verschijnt. De donatie bedraagt minimaal 17,50 euro per jaar. Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier.

De Stichting heeft in haar archief o.a. 45.000 foto’s, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Onderkomen

Onze bibliotheek, archief- en werkruimte is ondergebracht in de Martinushof (ingang tegenover de Markelose Kerktoren).

Het bezoekadres luidt:
Martinushof
Kerkplein 41
7475 AE Markelo
info@shm.nl

Openingstijden:
Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 11.45 uur.