ANBI verantwoording

Inleiding

Stichting Heemkunde Markelo beschikt over een door de belastingdienst afgegeven zogenaamd ANBI-certificaat (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat onze vereniging geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament als begunstigde hebben aangemerkt.

Ook wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag) dan kunt u deze gift aftrekken bij de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting, of de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

Algemene gegevens

Naam instelling:Stichting Heemkunde Markelo
RSIN/Fiscaal nummer:8047.88.765
E-mailinfo@shm.nl
Websitewww.shm.nl
AdresKerkplein 41
Postcode7475 AE
PlaatsMarkelo

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Heemkunde Markelo:
L. Ensing, voorzitter
A.H. Vedders, secretaris
D.J. Scholte in ’t Hoff, penningmeester
J. Hargeerds, lid
K. Janzen, lid
H. Bomhof, lid
J. Winterman, lid

Doelstelling / Beleidsplan

Het vergaren van kennis over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Het bewaren van en toegang geven tot de historie van Markelo in woord en beeld.  Tot de activiteiten worden gerekend: het beheren van een historisch archief, het bijhouden van een fotoarchief, het archief toegankelijk laten zijn voor historisch- en genealogisch onderzoek, bevorderen van de belangstelling van de lokale historie en het uitgeven van een informatiebulletins.

Een redactieteam verzorgt 2x per jaar een periodiek. Deze uitgaven behandelen de geschiedenis van Markelo.

Onder de naam “Oude Toren” wordt een rubriek verzorgd op de digitale krant maarkelsnieuws.nl.

Nadat in het verleden al een aantal boeken over de geschiedenis van Markelo zijn uitgegeven is nu een team bezig met de heruitgave van het boek “Markelo Dorpsgeschiedenis”. Dit is een activiteit die meerdere jaren in beslag neemt.

Er is meegewerkt aan de totstandkoming van de Canon van de Hof van Twente. Terwijl ook de leerlingenversie van deze Canon is afgerond.

Recent is er een boek uitgegeven over de geschiedenis van Markelo in de Tweede Wereldoorlog.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiële verantwoording Stichting Heemkunde Markelo

 20212022
   
Bijdragen donateurs5482,505632,50
Jaarlijkse subsidie gemeente3152,003218,00
Diverse sponsoren1984,22286,45
Huursubsidie gemeente7016,007163,00
Verkoop oude boeken620,00418,50
Sponsoring project Stolpersteine 20233500,00
Verkoop boek Markelo Ons dorp15781,50
Advertenties Chronyke700,00700,00
Jubileum375,00
Overige inkomsten392,41278,90
TOTAAL ONTVANGSTEN€ 35503,63€ 21197,35
   
Huur Dienstgebouw10345,6810562,88
Drukkosten Chronycke1849,321941,22
Verzendkosten Chronycke665,87901,01
Internet736,77737,30
Kantoorbenodigdheden245,41755,35
Koffie e.d.350,00733,00
Apparatuur2106,67485,32
Project Oldenhof
Jubileum2585,60
Kosten boek Markelo Ons dorp19177,55
Overige uitgaven1014,371310,77
TOTAAL UITGAVEN€ 39077,24€ 17426,85
   
RESULTAAT *) – € 3573,61€ 3770,50
   
Lopende rekening1812,145537,04
Spaarrekening17241,9217243,27
Kas304,80349,05
TOTAAL SALDI€ 19358,86€ 23129,36
*) Voordelig saldo in 2020 is hoger dan normaal doordat de sponsoring voor het boek “Markelo ons dorp van toen tot nu” in 2020 is ontvangen terwijl de kosten pas in 2021 zijn gemaakt.
Het saldo in 2021 is daardoor negatief.
In 2022 is er reeds € 3500 ontvangen t.b.v. het Stolpersteine project waarvan de kosten in 2023 vallen.