Familie Moerwinkel toegevoegd

De familie Moerwinkel is toegevoegd in het menu onder Markelose families. Moerwinkel is een eeuwenoud erf gelegen in Kerspel Goor ten zuiden van het Twentekanaal dichtbij de grens met Ambt Delden. Het wordt voor het eerst genoemd in 1379 en is tot op heden, eerst nog van het Twickel, en later een eigendom van het Weldam.

Familie Krooshoop toegevoegd

De familie Krooshoop is toegevoegd in het menu onder Markelose families. Het erve Krooshoop is gelegen in Kerspel Goor nabij Goor maar tot 2002 behorende onder de gemeente Markelo. De boerderij gelegen aan de Oude Needseweg wordt voor het eerst vermeld in 1558 en was lang in eigendom van de fam. van Coeverden op Wegdam; vervolgens werd het in 1896 verkocht aan het Weldam, waar het thans nog steeds onder valt.

Familie Wannink toegevoegd

De familie Wannink is toegevoegd in het menu onder Markelose families. In de gemeente Markelo zijn van oudsher twee nog bestaande erven Wannink: het Groot Wannink aan de Stationsweg in Beusbergen en Klein Wannink aan de Stokkumerweg in Stokkum. Groot Wannink wordt voor het eerst vermeld in 1381 en Klein Wannink in 1475; beide erven zijn eeuwenlang en tot op heden in het bezit geweest van het Weldam. De laatste bewoners Wannink van Groot Wannink vertrokken in 1898 naar Diepenheim. Nazaten met de naam Wannink van het erve Klein Wannink zijn er thans niet meer; de laatste overleed in 1890.

Herdruk boek de Marke van Marckelo

De Stichting Heemkunde Markelo heeft met succes een 5-tal boeken uitgegeven over de geschiedenis van de marken van de voormalige gemeente Markelo. Het laatste boek De Marke van Elsen in 2015. Naar aanleiding hiervan bereikten ons een aantal vragen of er nog boeken zijn van de vorige uitgaven zoals De Marke van Stockum (2001), De Marke van Marckelo (2005) en Markelo Dorpsgeschiedenis (1998). Helaas zijn deze uitgaven uitverkocht en wegens de kosten (aantallen) is een heruitgave nooit overwogen.

De Marke van Hericke is nog zeer beperkt leverbaar voor de uitverkoopprijs van 10 euro. Ook de De Marke van Elsen is nog leverbaar voor de prijs van 26 euro.

Nu het echter, door digitale ontwikkelingen, mogelijk is om deze boeken tegen redelijke prijs en kleinere aantallen te laten herdrukken heeft het bestuur besloten, bij voldoende bestellingen, tot herdruk over te gaan.

Het betreft in de eerste plaats de herdruk van De Marke van Marckelo en De Marke van Stockum. Deze boeken zijn gebonden en met hard kaft. De prijs hiervan komt op € 30,- per stuk. Het boek Dorpsgeschiedenis (uitgegeven 1998) zal eerst worden herzien alvorens tot uitgave wordt overgegaan.

De Marke van Marckelo is vanaf december 2015 leverbaar (30 euro); De Marke van Stockum volgt waarschijnlijk in de loop van 2016.

U kunt deze boeken bestellen: info@shm.nl of op dinsdag- en donderdagmorgen bij de Stichting Heemkunde Markelo in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo.

Familie Kistemaker toegevoegd

De familie Kistemaker is toegevoegd in het menu onder Markelose families. De familie Kistemaker zijn genoemd naar en hebben hun roots liggen op het erve Kistemaker welke gelegen was op de hoek Prinses Irenestraat en de Koekoekslaan. Het lijkt gesticht te zijn midden 17e eeuw en is in 1969 afgebroken i.v.m. de woningbouw in de Koekoek. Meerdere generaties waren van beroep timmerman, hetwelk dan ook de familienaam verklaard.

Familie Hoestink toegevoegd

De familie Hoestink is toegevoegd in het menu onder Markelose families. De familie Hoestink zijn genoemd naar het erve Hoestink gelegen aan de Stationsweg te Stokkum nabij Markelo. De boerderij, die vroeger ook wel Huysstede werd genoemd, wordt voor het eerst vermeld in 1475 en is in 1888, tezamen met de nabij gelegen erven Letink en Mensink, afgebrand en weer herbouwd. De familienaam Hoestink bestaat nu niet meer; de laatste met die naam overleed in 1893.

Familie Le(e)tink / Klein Leetink toegevoegd

De familie Leetink is toegevoegd in het menu onder Markelose families. Alle personen in Nederland met de namen Letink, Leetink of Klein Leetink hebben hun roots liggen in Markelo. Van oudsher waren er vier oude erven met de naam Le(e)tink en wel Leetink (A) in Stokkum, Klein Leetink (B) en Groot Leetink (C) in Elsen en Leetink (D) in Elsenerbroek.

Familie Greven toegevoegd

De familie Greven is toegevoegd in het menu onder Markelose families. De Markelose Greven’s zijn vernoemd naar het erve Greven welk gelegen was op de kruising van de Stationsstraat / Prinses Beatrixstraat schuin tegenover café de Haverkamp.

Boek De Marke Elsen

Onder deze titel brengt de Stichting Heemkunde Markelo in de loop van juni een nieuw boek op de markt. Na de zo succesvol verlopen uitgaven van de boeken “Markelose Dorpsgeschiedenis” in 1998, “De Marke Stockum” in 2001, “De Marke van Marckelo” in 2005 en “De Marke van Hericke” in 2009 wordt nu de geschiedenis van de Marke Elsen belicht.

Voorinschrijvers kunnen het boek afhalen tegen een prijs van EUR 26,–. Vanaf 22 juni is het boek verkrijgbaar bij boekhandel Prins te Markelo voor de prijs van EUR 28,50. Het boek is ingebonden in een hard kaft.

De Marke van Elsen

Aan de hand van een denkbeeldige wandeling door het gebied van de vroegere Marke Elsen worden in dit omvangrijke boek alle panden (ruim 280 stuks) die we passeren in ogenschouw genomen. Vragen die we ons daarbij stellen zijn: wanneer en door wie zijn die gebouwen gesticht, wie waren achtereenvolgens de eigenaren, wie hebben er in de loop van de jaren gewoond, welke beroepen werden er uitgeoefend, van welke boerderij kwam de introuwende partij, hoe heeft de omvang van het bedrijf zich in de loop der jaren ontwikkeld, etc.

De wandeling is opgedeeld in een vijftal etappes; elke etappe is in een hoofdstuk gevat:

 1. Borkeld, De Hoch, ’t Veld en Friezenberg.
 2. Diependaal, Bovenberg, rondom De Kemper, Schoolbuurt en Plashoek.
 3. Ganzenhoek en de Brink
 4. Rothoek en De Höfte
 5. Elsenerbroek

Behalve de beschijvingen van de boerderijen en andere panden zijn er verhandelingen opgenomen van algemene aard, zoals:

 • Geschiedenis van de Marke en van de onderscheiden buurtschappen
 • Geologie en archeologie van Elsen
 • Tichelwerken
 • De Friezenberg
 • De Volkshogeschool
 • Het Asielzoekerscentrum
 • Onderwijs in Elsen en Elsenerbroek
 • De Kerk
 • De Coöperatie die er niet kwam
 • ’t Huys te Elsen
 • Een holbewoner
 • Bello
 • De Regge
 • Schilder Jan Broeze

Per wandeletappe/hoofdstuk zijn van het betreffende gebied kaarten opgenomen met de situaties per 1832 en per 2002.

Verder is “De Marke Elsen” geïllustreerd met honderden foto’s van panden en bewoners van de vroegere marke Elsen. Bovendien zijn er vele krantenknipsels opgenomen die sinds het eind van de 19e eeuw over dit gebied zijn gepubliceerd.

Dankzij de financiële steun van onze sponsoren hebben we de prijs van het boek op een aanvaardbaar niveau kunnen houden.

LET OP: De te drukken oplage is beperkt en er wordt geen herdruk overwogen!

Voorinschrijvingen kunnen voor 1 juni 2015 worden gemeld aan onderstaande meldpunten. Telefonisch, per e-mail of door toezending / bezorging van de bestelbon.

J. Kolkman J. Sprokkereef
Worsinkweg 14 Plasdijk 29
7475 TW Markelo 7475 TD Markelo
jfkolkman@wxs.nl jan_sprokkereef@live.nl
0547-362856 0547-272617
   
 G. Kolkman  J. Stoelhorst
 Roosdomsweg 18  Goorseweg 6
 7475 AK Markelo  7475 BD Markelo
 getkolkman@hetnet.nl  j.stoelhorst@hccnet.nl
 0547-361860  0547-361612
   
 G.J. Leferink  A. Vedders
 Tolweg 57  van Hogendorplaan 24
 7475 BH Markelo  7241 HG Lochem
 geje_leferink@hetnet.nl  antonvedders@hetnet.nl
 0547-361890  06-55342122
   
 K. Janzen  
 Pr. Beatrixstraat 19  
 7475 AP Markelo  
 kjanzen@hetnet.nl  
 0547-274146  

Geje Leferink benoemd tot erebestuurslid van Heemkunde Markelo

Tijdens de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst bij De Haverkamp heeft de Stichting Heemkunde Markelo woensdagavond afscheid genomen van haar voorzitter Gerrit Jan Leferink. Gedurende bijna 20 jaar heeft hij, vanaf de oprichting, leiding gegeven aan de vele activiteiten van de Stichting.

Gezien de gevorderde leeftijd heeft Leferink het bestuur verzocht om een stapje terug te doen. Wel blijft hij binnen de Heemkunde actief als gewoon bestuurslid. De functie van voorzitter wordt vanaf heden uitgeoefend door Bertus Ensing.

Geje Leferink erebestuurslid

Leferink heeft in de afgelopen jaren door z’n vele initiatieven, grote inzet en z’n talent om medewerkers te motiveren, een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van de Heemkunde zoals deze nu functioneert. Hij wist, mede door z’n vele vorige functies als o.a. voorzitter van Museumboerderij Eungs Schöppe en van de Folkloristische Vereniging, al veel over de jongste geschiedenis van Markelo. Hij ontwikkelde zich de laatste 20 jaar echter als de plaatselijke historicus die door velen van binnen en buiten Markelo als zodanig werd benaderd.

Tot de vele activiteiten die door hem werden geïnitieerd behoren o.a.: het digitaliseren van de burgerlijke stand en de krantenknipsels van Tubantia, het opzetten van een beeldbank op internet, het werven van donateurs en het uitgeven van het periodiek Marclo’s Chronycke, het opnemen van korte geschiedenisverhaaltjes op Maarkels Nieuws en nog vele andere activiteiten.

De laatste jaren ontwikkelde hij zich tot specialist in het maken van power-point presentaties die hij, doorspekt met humoristische anekdotes, bij vele gelegenheden voor het voetlicht bracht.

Als blijk van waardering voor de grote inzet in het belang van de Heemkunde overhandigde bestuurslid Stoelhorst namens alle medewerkers aan Leferink een fraaie oorkonde waarmee hij benoemd werd tot ere-bestuurslid van de Stichting Heemkunde Markelo. Nadat bestuurslid Vedders de ontstaansgeschiedenis van de Stichting had belicht en een ludieke attentie had aangeboden, overhandigde Leferink symbolisch de voorzittershamer aan z’n opvolger Ensing.