Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2018

De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne is bekend. Stichting Heemkunde Markelo heeft 149 stemmen vergaard. Hierdoor wordt er door de Rabobank een bedrag van € 463,10 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuwe computer. We willen namens het bestuur van de Stichting Heemkunde Markelo de Rabobank bedanken voor deze actie. Uiteraard willen we ook iedereen bedanken die op ons heeft gestemd.

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Rabobank Clubkas Campagne 2018

De Stichting Heemkunde Markelo doet weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stichting Heemkunde Markelo bezit 13 computers die gebruikt worden gebruikt door 33 vrijwilligers om de historie van Markelo vast te leggen voor belangstellenden. Met de bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne willen we de oudste computer vervangen zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Als klant van Rabobank Noord en West Twente ontvang je 3 stemmen. Beslis mee en steun de Stichting Heemkunde Markelo. Geef ons jouw stem. Stemmen is mogelijk van dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei via https://www.clubkascampagne.nl/nwt/clubkascampagne

Jij steunt ons toch ook? Alvast bedankt voor jouw stem.

Privacyverklaring

Stichting Heemkunde Markelo respecteert de privacy van haar donateurs, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd, vastgelegd in een privacyverklaring.

Onbekende foto’s

Onlangs heeft de Stichting Heemkunde Markelo meer dan 300 foto’s ontvangen uit het archief van huisschilder/drogist Gerrit Frederik Pluimers (*1909) die woonde aan de Grotestraat. Onder deze foto’s waren ruim 200 pasfoto’s. Hieronder veel foto’s waarvan de namen nog ontbreken. Weet u wie op de foto’s staan laat het dan even weten via info@shm.nl. De foto’s zijn te vinden via het menu Foto’s zoekplaatje.

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017

Rabo clubkas campagne

De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne is bekend. Stichting Heemkunde Markelo heeft 144 stemmen vergaard. Hierdoor wordt er door de Rabobank een bedrag van € 440,64 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuwe computer. We willen namens het bestuur van de Stichting Heemkunde Markelo de Rabobank bedanken voor deze actie. Uiteraard willen we ook iedereen bedanken die op ons heeft gestemd.

Vooruitboeren in Markelo

Vooruitboeren

Stichting Heemkunde Markelo werkt mee aan het project vooruitboeren.

Van paard naar trekker, van handmelken en melkmachine naar robot en van gemengd familiebedrijf naar gespecialiseerde onderneming. De oudere generatie boeren maakte in hun leven revolutionaire ontwikkelingen mee. Al deze ervaringen zijn voor Overijssel vastgelegd in een boek en een website onder de titel Vooruitboeren. Stichting IJsselacademie trekt de provincie door om de resultaten van dit opzienbarende interviewproject te delen. Bezoek ook een erfgoedshow op een boerderij bij jou in de buurt!

Historici Ewout van der Horst en Martin van der Linde van de IJsselacademie spraken zestig boeren en aanverwante beroepsgroepen uit Overijssel. Wat bepaalde de ontwikkeling van de boerenbedrijven? Waarom bouwde de één een ligboxenstal en de ander niet? En hoe hebben ze alle veranderingen ervaren? Met een mengeling van trots en weemoed vertellen zij over zaken als grond, opleiding, fokkerij, coöperaties en veemarkten.

Op twaalf locaties in de provincie verzorgen betrokkenen een multimediaal programma over de naoorlogse modernisering van het platteland. Aan de hand van verhalen, historische foto’s en filmfragmenten geven zij een indringend beeld van de levensgeschiedenis van Overijsselse boeren en boerinnen. Fotograaf Albert Bartelds licht de portretten toe die hij van de mensen maakte. De band Muppetstuff verzorgt de muzikale omlijsting van het programma, met liedjes in de streektaal, gebaseerd op het interviewproject. Herkenning en verrassing gaan hand in hand!

De erfgoedshow is gekoppeld aan het restauratieprogramma Beleef het boerenerf(goed)! De boerderijstichtingen van Overijssel hebben de handen ineen geslagen om via deze regeling aandacht te vragen voor het behoud van agrarisch erfgoed. Een twintigtal eigenaren heeft een financiële bijdrage ontvangen voor restauratie van met name karakteristieke bijgebouwen. Het programma Vooruitboeren speelt zich grotendeels af in de sfeervolle setting van deze boerenerven. Diverse historische verenigingen en LTO-afdelingen helpen bij de organisatie. De toegang is gratis.

Wanneer: donderdag 6 juli om 19.30 uur. Waar: Worsinkweg 3, Markelo

Het boek Vooruitboeren is voor 19,95 euro ter plekke verkrijgbaar. Zie verder: www.vooruitboeren.nl en Interview Geje Leferink

Rabobank Clubkas Campagne 2017

Rabobank Clubkas Campagne

De Stichting Heemkunde Markelo doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stichting Heemkunde Markelo bezit 13 computers waarvan er 7 ouder zijn dan 5 jaar. De computers worden gebruikt door 33 vrijwilligers om de historie van Markelo vast te leggen voor belangstellenden. Met de bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne willen we de oudste computer(s) vervangen, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Als klant van Rabobank Noord en West Twente ontvang je 3 stemmen. Beslis mee en steun de Stichting Heemkunde Markelo. Geef ons jouw stem. Stemmen is mogelijk van dinsdag 2 mei tot en met maandag 22 mei via www.rabobank.nl/nwt

Jij steunt ons toch ook? Alvast bedankt voor jouw stem.

Stichting Heemkunde publiceert boek over Markelo in de Tweede Wereldoorlog

Rabo clubkas campagne
De Stichting Heemkunde Markelo zal in november a.s. weer een nieuw boek het licht doen zien. Met dit keer als onderwerp de gebeurtenissen in Markelo gedurende de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945. Deze donkere periode ligt al ruim 70 jaar achter ons en het aantal mensen dat die oorlogsperiode bewust heeft meegemaakt wordt steeds kleiner.

De Heemkunde Markelo vindt het onverminderd belangrijk dat ook jongere generaties, die dagelijks via de media oorlogsomstandigheden krijgen voorgeschoteld, weten wat het betekend als in je eigen omgeving het leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Hoewel de Heemkunde bij verschillende gelegenheden al artikelen heeft gepubliceerd en presentaties heeft verzorgd, leek het haar nuttig alle facetten van die oorlogsperiode te bundelen en in een zo compleet mogelijke weergave in een boekwerk op te nemen.

Aandacht zal o.a. worden besteed aan de Duitse inval met een beschrijving van de vernielingslinies en de verdedigingslinies die het Nederlands leger had opgericht. De distributie van levensmiddelen met al z’n gevolgen, de razzia’s en de belevenissen van in Duitsland tewerkgestelden, de rol die sommige NSB’ers speelden en de Jodenvervolging die alle Markelose Joodse families het leven kostte komen in het boek aan de orde. Ook de persoonlijke ervaringen van verzetsmensen, de opvang van vele vluchtelingen, de crashes van geallieerde vliegtuigen en de hulp die aan die vliegers werd verleend worden uitvoerig beschreven. Voor de zeer uitvoerige beschrijving van hoe de bevrijding in en rond Markelo is verlopen hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele bronnen zoals de dagboeken (War Diaries) van de legeronderdelen die bij de bevrijding waren betrokken.

03-03-2017: Het boek is uitverkocht.

Geef uw e-mailadres door

De contacten met donateurs verliepen tot voor kort per post. De Stichting Heemkunde Markelo wil besparen op portokosten. Wij ontvangen daarom graag uw e-mailadres zodat toekomstige communicatie via e-mail in plaats van per post kan plaatsvinden. Op deze pagina kunt u uw e-mailadres doorgeven.

Bijdrage van Cogas Cultuurfonds

Cogas
De aanschaf van een nieuwe server is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van twee honderd euro uit het Cogas Cultuurfonds. Het bestuur van de Stichting Heemkunde Markelo wil namens alle medewerkers het Cogas Cultuurfonds bedanken voor haar gift.

Bezoek burgemeester

Op donderdag 11 februari hebben we in ons archief bezoek gehad van burgemeester Ellen Nauta en haar man als “noabers”. Beiden waren zeer verrast over de grote hoeveelheid historische informatie waarover de Stichting Heemkunde Markelo beschikt.

Bezoek burgemeester

Herdruk boek “De Marke van Stockum” nog beperkt leverbaar

Van het boek “De Marke van Stockum” uit 2001 is een herdruk verschenen. Van deze herdruk zijn nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. De inhoud van het boek is gelijk aan de eerste druk met als toevoeging een lijst met errata. Verder is het boek gebonden in een hard kaft. Het boek kost €30 en is af te halen op dinsdag- en donderdagmorgen van 09:30 tot 12:00 uur in ons archief in de Martinushof.

Jan Stoelhorst benoemd tot erebestuurslid van Stichting Heemkunde Markelo

Ari Blankenstijn en Jan Stoelhorst

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor medewerkers van Stichting Heemkunde is gisteravond afscheid genomen van twee bestuursleden in de Houtzagerij van De Haverkamp. Ari Blankenstijn en Jan Stoelhorst hebben besloten om hun bestuurstaken over te dragen. Dinant Scholte in ’t Hoff neemt de functie van penningmeester over van Jan Stoelhorst en Johan Kolkman zal de functie van algemeen bestuurslid overnemen van Ari Blankenstijn. Het bestuur van Stichting Heemkunde Markelo heeft daarnaast Jan Stoelhorst benoemd tot erelid van de vereniging. Secretaris Anton Vedders bedankte Jan voor zijn enorme inzet binnen het bestuur. Jan zal als vrijwilliger bij de vereniging betrokken blijven. “Er zullen ongetwijfeld nog vele vragen op je afgevuurd worden,”aldus secretaris Anton Vedders.

Jan Stoelhorst

Anton Vedders zette Jan Stoelhorst in het zonnetje door zijn levensloop met hem door te lopen. “Jan is altijd werkzaam geweest in functies op ‘bookholt gebied’ in de breedste zin des woords. Tegenwoordig hebben ze daar de meest mooie Engelse termen voor.  De functie van penningmeester in het bestuur van Heemkunde was Jan dan ook meer dan toevertrouwd. Waar de vereniging met niets begon is de vereniging op dit moment een goed lopende financiële stichting. Als vrijwilliger binnen Heemkunde ligt zijn interesse vooral bij oude kaarten en grenzen. Jan was de grote kartrekker om boeken uit te gaan brengen. Zo was hij in 1994 hoofdredacteur van zijn eigen boek over de familie Stoelhorst en Nijkamp. Vier jaar later volgde ‘Dorpsgeschiedenis’, in 2001 de ‘Marke van Stokkum’, in 2005 de ‘Marke van Markelo’ en in 2009 de ‘Marke van Herike’. Daarnaast werkte Jan mee aan de ‘Marke van Elsen’ en wordt er nu gewerkt aan een boek over Kerspel Goor. De afgelopen maanden heeft hij zich ook bezig gehouden met het herdrukken van enkele uitgegeven boeken van de Stichting Heemkunde Markelo,” aldus Anton Vedders. Namens het bestuur overhandigde Geje Leferink een prachtige oorkonde waardoor Jan Stoelhorst zich erelid van de vereniging mag noemen.

Voorzitter Bertus Ensing bedankte Ari Blankenstijn voor zijn enorme inzet en samenwerking binnen de Stichting Heemkunde en gaf aan dat Ari heel veel oude dia’s heeft ingescand voor de vereniging. “Ari was de grote kartrekker voor het jubileumboek van muziekvereniging de Fanfare, dat bij het 80 jarige jubileum  van de Fanfare in 2014 is gepresenteerd. Momenteel helpt hij Piet Meiberg, die bezig is met een jubileumboek ter ere van het 150 jarige bestaan van Rederijkerskamer Bilderdijk in 2017 en herschrijft hij het eerste boek ‘Markelo dorpsgeschiedenis’. Ook in het bestuur heb je een goede inbreng gehad. Je was geen grote prater, maar vooral een harde werker achter de schermen,” aldus Bertus Ensing. Ook Ari blijft net als Jan als medewerker actief bij Stichting Heemkunde Markelo.