DTB’s en Burgerlijke Stand

De Stichting Heemkunde Markelo heeft bij haar genealogisch onderzoek ten behoeve van het beschrijven van de geschiedenis van boerderijen en families velerlei bronnen zoals als Burgerlijke Stand, DTB-registers (Doop Trouw Begraaf) en bevolkingsregisters geraadpleegd. Ook werden vele registers, zoals leenregisters, belastingregisters, volkstellingen en dergelijke gezocht en gevonden en vervolgens in een digitale vorm vastgelegd. Hieronder vindt u verschillende gegevens uit de registers van de Ned. Herv. Kerk te Markelo en Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

DTB

 Doopregister Markelo 1670-1930 A-H
 Doopregister Markelo 1670-1930 I-L
 Doopregister Markelo 1670-1930 M-S
 Doopregister Markelo 1670-1930 T-Z
 Elsenaren in Rijssen gedoopt 1643-1812
 Trouwregister Markelo 1675-1769
 Trouwregister Markelo 1770-1932
 Elsenaren in Rijssen getrouwd 1640-1811
 Markeloers voor 1811 elders getrouwd
 Begraafboek Markelo 1683-1732 en overleden Elsenaren 1806-1811
 Overlijden Kedingen 1809-1811
 Lidmaten Markelose kerk 1708-1732
 Lidmaten Markelose kerk 1791-1918

Burgerlijke Stand

 BS Markelo geboorte 1811-1950 A-E
 BS Markelo geboorte 1811-1950 F-K
 BS Markelo geboorte 1811-1950 L-N
 BS Markelo geboorte 1811-1950 O-S
 BS Markelo geboorte 1811-1950 T-Z
 BS Markelo huwelijk 1811-1889
 BS Markelo huwelijk 1890-1949
 BS Markelo overlijden 1811-1859
 BS Markelo overlijden 1860-1889
 BS Markelo overlijden 1890-1929
 BS Markelo overlijden 1930-1950

Doopboek Goor

Doopboek Goor (NG) van 1659 tot 1812. Deze info is vermeld op onze website omdat nagenoeg alle inwoners van buurtschap Kerspel Goor, welk vroeger onder Markelo viel, te Goor kerkten. Hier en daar zijn wel hiaten en ook vele malen werd de naam van de dopeling niet genoteerd.

Vanaf 1708 noteert koster Gerrit Beuvinck gedurende een bepaalde periode de namen van de gedoopten en ouders in het boek. Vanaf 1750 neemt zijn zoon Jan Hendrick Beuvink dit een tijd lang over. Echter beiden zijn nogal onnauwkeurig en noteerden de namen nog wel eens op verschillende schrijfwijzen.

Door samensteller is als extra informatie bij de doop vermeld, meestal bij het eerstgeboren kind, het huwelijk van de ouders. Echter het NG trouwboek van Goor is niet aanwezig van 1701 tot 1758.

 Doopboek Goor (NG) 1659-1812