Markeboeken

Nieuw = nieuw toegevoegd/gewijzigd in de laatste 3 maanden

 Markeboek Markelo 1609-1860
 Markezaken Markelo – Bemoeiingen Marken
 Markezaken Markelo – Gemene gronden
 Markezaken Markelo – Markenresoluties
 Markezaken Markelo – Vergaderingen
   
 Markeboek Stokkum Herike 1602-1763
 Markeboek Stokkum Herike 1769-1852
 Markezaken Stokkum / Herike – Aangegraven gronden
 Markezaken Stokkum / Herike – Aangegraven landen
 Markezaken Stokkum / Herike – Belastingen
 Markezaken Stokkum / Herike – Bruggen
 Markezaken Stokkum / Herike – Buitenlands geld
 Markezaken Stokkum / Herike – Diverse onderwerpen
 Markezaken Stokkum / Herike – Eendenkooi
 Markezaken Stokkum / Herike – Feitelijkheden
 Markezaken Stokkum / Herike – Ganzen
 Markezaken Stokkum / Herike – Gemene gronden
 Markezaken Stokkum / Herike – Geschil Diepenheim
 Markezaken Stokkum / Herike – Gezworens
 Markezaken Stokkum / Herike – Grensscheiding
 Markezaken Stokkum / Herike – Holtingresoluties 1729-1810
 Markezaken Stokkum / Herike – Holtingresoluties 1815-1845
 Markezaken Stokkum / Herike – Huurcontracten
 Markezaken Stokkum / Herike – Kerk
 Markezaken Stokkum / Herike – Markengronden
 Markezaken Stokkum / Herike – Markeverdeling Holtingresoluties
 Markezaken Stokkum / Herike – Opbranden vee
 Markezaken Stokkum / Herike – Rapporten gecommitteerden
 Markezaken Stokkum / Herike – Rechtzaken
 Markezaken Stokkum / Herike – Reclames
 Markezaken Stokkum / Herike – Rozendomsdijk
 Markezaken Stokkum / Herike – Schipbeek
 Markezaken Stokkum / Herike – Scholen
 Markezaken Stokkum / Herike – Schuldbekentenissen
 Markezaken Stokkum / Herike – Turfbelasting
 Markezaken Stokkum / Herike – Verdeling
 Markezaken Stokkum / Herike – Verdeling naamlijst
 Markezaken Stokkum / Herike – Verdeling publicatien
 Markezaken Stokkum / Herike – Vergaderingen
 Markezaken Stokkum / Herike – Verkoop markengronden
 Markezaken Stokkum / Herike – Verkoop markenplaatsjes
 Markezaken Stokkum / Herike – Verteringen
 Markezaken Stokkum / Herike – Waren
 Markezaken Stokkum / Herike – Waterleidingen
 Markezaken Stokkum / Herike – Wegen
 Markezaken Stokkum / Herike – Wegen en waterleidingen
 Markezaken Stokkum / Herike – Weidegeld / veetelling
   
 Markeboek Elsen 1549-1856
 Markezaken Elsen – Aangravingen
 Markezaken Elsen – Gewaarden
   
 Markeboek Kerspel Goor 1763-1832
 Markezaken Kerspel Goor – Belastingen
 Markezaken Kerspel Goor – Bruggen
 Markezaken Kerspel Goor – Diverse stukken
 Markezaken Kerspel Goor – Gemene gronden
 Markezaken Kerspel Goor – Geschillen
 Markezaken Kerspel Goor – Geschillen buurmannen
 Markezaken Kerspel Goor – Gezworenen
 Markezaken Kerspel Goor – Grensscheidingen
 Markezaken Kerspel Goor – Gronden eigendom
 Markezaken Kerspel Goor – Holtingresoluties
 Markezaken Kerspel Goor – Journaal
 Markezaken Kerspel Goor – Losse stukken
 Markezaken Kerspel Goor – Markegronden
 Markezaken Kerspel Goor – Markeverdelingszaken
 Markezaken Kerspel Goor – Onafgedane zaken
 Markezaken Kerspel Goor – Rapport van gecommitteerden
 Markezaken Kerspel Goor – Rechtszaken
 Markezaken Kerspel Goor – soldateninkwartiering
 Markezaken Kerspel Goor – Verdeling
 Markezaken Kerspel Goor – Verkopingen toeslagen
 Markezaken Kerspel Goor – Verschotten
 Markezaken Kerspel Goor – Waterleidingen
 Markezaken Kerspel Goor – Wegen