Afscheid G.J. Leferink als bestuurslid

Op 7 juli heeft de 90-jarige Gerrit Jan Leferink tijdens een bestuursvergadering afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting Heemkunde Markelo.

Hij was vanaf de statutaire oprichting in 1996 tot 2015 voorzitter en daarna tot heden algemeen bestuurslid. Hij heeft als animator de stichting mede gebracht tot een degelijke organisatie, onder meer door zijn contacten die hij had op vele niveaus.

Leferink was één van de bekende gezichten van de heemkunde en heeft gedurende de afgelopen 25 jaar vele enthousiaste presentaties gehouden voor groepen en verenigingen.

Naast zijn voorzitterschap was hij ook eindredacteur van het tijdschrift Marclo’s Chronyke dat in die periode is uitgegroeid tot een professionele uitgave in kleurendruk en met interessante artikelen, dat voor de donateurs twee maal per jaar verschijnt.

Leferink zal zich als vrijwilliger blijven inzetten voor de Stichting Heemkunde Markelo.

Als dank en erkentelijkheid werd hem namens het bestuur door voorzitter Bertus Ensing een midwinterhoorn met inscriptie aangeboden.