Bijdrage van Cogas Cultuurfonds

Cogas
De aanschaf van een nieuwe server is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van twee honderd euro uit het Cogas Cultuurfonds. Het bestuur van de Stichting Heemkunde Markelo wil namens alle medewerkers het Cogas Cultuurfonds bedanken voor haar gift.