Boek De Marke Elsen

Onder deze titel brengt de Stichting Heemkunde Markelo in de loop van juni een nieuw boek op de markt. Na de zo succesvol verlopen uitgaven van de boeken “Markelose Dorpsgeschiedenis” in 1998, “De Marke Stockum” in 2001, “De Marke van Marckelo” in 2005 en “De Marke van Hericke” in 2009 wordt nu de geschiedenis van de Marke Elsen belicht.

Voorinschrijvers kunnen het boek afhalen tegen een prijs van EUR 26,–. Vanaf 22 juni is het boek verkrijgbaar bij boekhandel Prins te Markelo voor de prijs van EUR 28,50. Het boek is ingebonden in een hard kaft.

De Marke van Elsen

Aan de hand van een denkbeeldige wandeling door het gebied van de vroegere Marke Elsen worden in dit omvangrijke boek alle panden (ruim 280 stuks) die we passeren in ogenschouw genomen. Vragen die we ons daarbij stellen zijn: wanneer en door wie zijn die gebouwen gesticht, wie waren achtereenvolgens de eigenaren, wie hebben er in de loop van de jaren gewoond, welke beroepen werden er uitgeoefend, van welke boerderij kwam de introuwende partij, hoe heeft de omvang van het bedrijf zich in de loop der jaren ontwikkeld, etc.

De wandeling is opgedeeld in een vijftal etappes; elke etappe is in een hoofdstuk gevat:

 1. Borkeld, De Hoch, ’t Veld en Friezenberg.
 2. Diependaal, Bovenberg, rondom De Kemper, Schoolbuurt en Plashoek.
 3. Ganzenhoek en de Brink
 4. Rothoek en De Höfte
 5. Elsenerbroek

Behalve de beschijvingen van de boerderijen en andere panden zijn er verhandelingen opgenomen van algemene aard, zoals:

 • Geschiedenis van de Marke en van de onderscheiden buurtschappen
 • Geologie en archeologie van Elsen
 • Tichelwerken
 • De Friezenberg
 • De Volkshogeschool
 • Het Asielzoekerscentrum
 • Onderwijs in Elsen en Elsenerbroek
 • De Kerk
 • De Coöperatie die er niet kwam
 • ’t Huys te Elsen
 • Een holbewoner
 • Bello
 • De Regge
 • Schilder Jan Broeze

Per wandeletappe/hoofdstuk zijn van het betreffende gebied kaarten opgenomen met de situaties per 1832 en per 2002.

Verder is “De Marke Elsen” geïllustreerd met honderden foto’s van panden en bewoners van de vroegere marke Elsen. Bovendien zijn er vele krantenknipsels opgenomen die sinds het eind van de 19e eeuw over dit gebied zijn gepubliceerd.

Dankzij de financiële steun van onze sponsoren hebben we de prijs van het boek op een aanvaardbaar niveau kunnen houden.

LET OP: De te drukken oplage is beperkt en er wordt geen herdruk overwogen!

Voorinschrijvingen kunnen voor 1 juni 2015 worden gemeld aan onderstaande meldpunten. Telefonisch, per e-mail of door toezending / bezorging van de bestelbon.

J. Kolkman J. Sprokkereef
Worsinkweg 14 Plasdijk 29
7475 TW Markelo 7475 TD Markelo
jfkolkman@wxs.nl jan_sprokkereef@live.nl
0547-362856 0547-272617
   
 G. Kolkman  J. Stoelhorst
 Roosdomsweg 18  Goorseweg 6
 7475 AK Markelo  7475 BD Markelo
 getkolkman@hetnet.nl  j.stoelhorst@hccnet.nl
 0547-361860  0547-361612
   
 G.J. Leferink  A. Vedders
 Tolweg 57  van Hogendorplaan 24
 7475 BH Markelo  7241 HG Lochem
 geje_leferink@hetnet.nl  antonvedders@hetnet.nl
 0547-361890  06-55342122
   
 K. Janzen  
 Pr. Beatrixstraat 19  
 7475 AP Markelo  
 kjanzen@hetnet.nl  
 0547-274146