CD “Oonze Volk” op computer met Windows 64-bit

De oorspronkelijke cd die de Stichting Heemkunde Markelo in 2002 heeft uitgebracht werkt niet meer op de Windows 64-bits computers omdat de cd gebruik maakt van PRO-GEN versie 3.0 b. En deze oude PRO-GEN versie werkt niet meer op de huidige 64-bits Windows computers. In dit artikel wordt beschreven hoe je de gegevens op de cd “Oonze Volk” beschikbaar kunt maken op de nieuwste computers. Eventueel is het mogelijk om hier zelf weer een aparte cd van te maken.

Er zijn nog een aantal cd’s van de oorspronkelijke uitgave “Oonze Volk” berschikbaar. De laatsten gaan weg voor EUR 5 per stuk. Voor bestelgegevens zie de rubriek Publicaties.

Stappenplan om de gegevens beschikbaar te maken op computers met 64-bit Windows:

  • Maak eerst een map aan op de harde schijf, bijv. C:\WERK
  • Installeer de laatste demoversie van PRO-GEN. Bij het schrijven van dit artikel is dit versie 3.21. Installeer het programma in de map C:\WERK\PGDEMO. Licentie toevoegen is niet nodig.
  • Verwijder de voorbeeld PGZPOEK-bestanden

Verwijder in de map C:\WERK\PGDEMO\PGZOEK de beide voorbeeld bestanden VOORBLD.PZ1 en VOORBLD.PZ2

  • Start het PRO-GEN programma en restore alle 7 PRO-GEN backupbestanden van de cd “Oonze Volk”. De bestanden staan in de map E:\PGLZH op de cd, als E: de cd drive is.

Kies vanuit het hoofdmenu “PRO-GEN hulpprogramma’s”, “Backup / Restore” en dan “Restore alles”. Kies vervolgens “Vrij te kiezen directory” en vul in E:\PGLZH. Er wordt nu een lijst getoond met 7 bestanden. Kies “Invoer akkoord”. Nu wordt nog de mededeling “Het PRO-GEN bestand wordt standaard teruggezet in bovenstaande directory. Wilt u hierin nog wijzigingen aanbrengen ? (J/N)” getoond. Kies N en druk op Enter. De 7 PRO-GEN bestanden worden nu teruggezet.

  • In PRO-GEN.CAT de paden aanpassen in relatieve paden ivm branden op cd.

Open het bestand C:\WERK\PGDEMO\NL\PRO-GEN.CAT met kladblok. Wijzig de regels met de bestandsnamen C:\WERK\PGDEMO\NL\DATA\etc. Verwijder het deel “C:\WERK\PGDEMO\NL\” bij de 7 regels zodat de 7 regels beginnen met de tekst “DATA\”.

  • Aanmaken PGZOEK bestanden

Om snel in alle velden van alle bestanden te kunnen zoeken maken we gebruik van PGZOEK. Aanmaken van de PGZOEK bestanden gaat als volgt: Kies “PRO-GEN hulpprogramma’s”, “Export”, “PGZOEK Alles”. Er wordt nu een overzicht getoond van de 7 bestanden. Geef “Invoer akkoord” en alle PGZOEK bestanden worden aangemaakt.

  • Start PGZOEK. Het zoekprogramma incl. achterliggende PRO-GEN bestanden werkt nu weer als voorheen.

Het PGZOEK programma staat in de map C:\WERK\PGDEMO.

  • Aanmaken cd

Om opnieuw een cd aan te maken is het voldoende om alle bestanden uit de map C:\WERK te branden op een cd. Starten van het zoekprogramma kan door het starten van het bestand PGDEMO\PGZOEK.exe.