Familie Boesink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Boesink toegevoegd.

De oudste vermelding van het goed Bosinc is van 1427 in een document uit het archief van het Huis Almelo.
Het lag ongeveer links van het staalbedrijf ten Brinke vooraan de Kemperweg in Elsen.

Linksonder Rietman wordt later Hutteman genoemd aan Plasdijk 1.
In de 15e eeuw was een familie ten Tij de eigenaar van de boerderij, later een familie van Laer uit Haaksbergen. Vanaf de eerste helft der 17e eeuw behoorde het toe aan meerdere generaties van de familie van Rensen, die richters in Oldenzaal waren.
In 1789 kocht pachter Harmen Boesink het erf voor f 2600.

Uit de trouwboeken blijkt dat vele 2e huwelijken voorkwamen door overlijden van een der partners. Vele Boesinks werden dan ook niet oud.
De laatste bewoners waren t.g.v. een toendertijd heersende epidemie overleden: in december 1839 en januari 1840 overlijden 3 ongehuwde broers en een zuster Boesink. Zij waren dan ook de laatste bewoners van het erf en met hun overlijden stierf ook de Markelose naam Boesink uit.
De boerderij is kort daarop afgebroken en de bij het erve behorende gronden zijn toen versnipperd en aangekocht door eigenaren van omliggende boerderijen. Een belangrijk deel kwam toen in het bezit van de familie Rotman op Kempers.