Familie Brinkmans toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Brinkmans toegevoegd.

De personen met de naam Brinkmans hebben hun naam te danken aan het erve Brinkmans gelegen in de Markelose Achterhoek en het lijkt begin 18e
eeuw gesticht te zijn. Thans is het een woonboerderij.

Erve Brinkmans in de Achterhoek

De eerste twee gevonden generaties hebben geen bloedlijn met de daarop volgende bewoners. De stamvader van de huidige Brinkmans’en is Jan Schepers die van de Scheper uit Herike kwam en in 1765 trouwde met Willemke Leusmans, de weduwe van Hendrick Brinkman.
Opvallend vaak kwam het beroep timmerman in de familie voor en vele Brinkmans’en bleven Markelo en omgeving trouw.
Er is nog een andere (niet-verwante) familie Brinkmans met de oorsprong in Brabant.
In 1947 kwam de naam Brinkmans 84 keer voor in Nederland en in 2007 was het aantal 115 personen.E