Familie Hegeman toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Hegeman toegevoegd.

Erve Möllman in 1967

De naam Hegeman hebben hun roots liggen op dit, aan de Bovenbergweg in Elsen gelegen, erve. Het wordt voor het eerst genoemd in 1260 in een archief van Van Bevervoorde in Munster als domus Wenync of Wennekingk. In de loop der eeuwen ging de naam over in Ter Hege-Hegeman. Het was meerdere eeuwen eigendom van het Burgerweeshuis in Deventer en is mogelijk rond 1800 in bezit gekomen van de pachters. De boerderij is midden 19e eeuw verplaatst; het stond eerder aan de overkant van de weg. Er wordt nog steeds geboerd met melkbeesten door de huidige bewoners familie Elkink. In 1642 kwamen er nieuwe pachters: het echtpaar Mensink-Bulner. Opvallend is dat de eerst bekende generaties nagenoeg allemaal huwden met buurtgenoten. Er zijn overigens vele andere families Hegeman in Nederland; waren dat er in 1947 716 personen en in 2007 was dat bijna verdubbeld tot 1348.
Voor meer informatie van de boerderij Hegeman zie boerderij 5.2.220.