Familie Hoestink toegevoegd

De familie Hoestink is toegevoegd in het menu onder Markelose families. De familie Hoestink zijn genoemd naar het erve Hoestink gelegen aan de Stationsweg te Stokkum nabij Markelo. De boerderij, die vroeger ook wel Huysstede werd genoemd, wordt voor het eerst vermeld in 1475 en is in 1888, tezamen met de nabij gelegen erven Letink en Mensink, afgebrand en weer herbouwd. De familienaam Hoestink bestaat nu niet meer; de laatste met die naam overleed in 1893.