Familie Immink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Immink toegevoegd.

De personen met de naam Immink stammen af van het aloude erve Immink in de buurtschap Herike bij Markelo; de oudste vermelding is van 1475 maar het zal veel ouder zijn. Het was eeuwenlang eigendom van het kapittel Deventer; in 1819 koopt pachter Hermen Immink de boerderij voor f 2850 van de stad Deventer.

Het in 1990 afgebroken oude erve Immink

In 1934 is er vóór de boerderij een nieuwe gebouwd; de oude bleef tot 1990 als schuur en opslag in gebruik en is toen afgebroken.
Er zijn overigens meerdere verschillende families Immink in Nederland. In 1947 bedroeg het aantal personen met die naam 418 en in 2007 waren dat er 739.
Voor meer info over het erve Immink zie boerderij Herike nr 3.3.030.