Familie Kistemaker toegevoegd

De familie Kistemaker is toegevoegd in het menu onder Markelose families. De familie Kistemaker zijn genoemd naar en hebben hun roots liggen op het erve Kistemaker welke gelegen was op de hoek Prinses Irenestraat en de Koekoekslaan. Het lijkt gesticht te zijn midden 17e eeuw en is in 1969 afgebroken i.v.m. de woningbouw in de Koekoek. Meerdere generaties waren van beroep timmerman, hetwelk dan ook de familienaam verklaard.