Familie Klein Twennaar toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Klein Twennaar / Twenhaar toegevoegd.

In de buurtschap Look bij Holten is van oudsher een erve Twenhaer welke in 1612 reeds genoemd wordt in de rechterlijke archieven van Holten; er woont dan een Hendrick Twenhaer.
Rond 1700 wordt er in de nabijheid een tweede en derde Twenhaar gesticht welke boerderijen ook onder de volgende namen vermeld worden: Klein Twenhaar, Klein Jonge, Schoole, Volkerink timmerman. Dat hield ook in dat in de oude doop- en trouwboeken van Holten er flink gehutseld werd met namen en men soms als Twenhaar door het leven ging maar ook onder de naam van een introuwende man en later weer met de naam Twenhaar of een verbastering daarvan. Want we komen de volgende namen tegen: Twinhaar, Twenhaar die naar Deventer trokken, Twennaar, Kleintwennaar, Kleintwenhaar, Klein Twenhaar en Klein Twennaar welke laatste een vervolg kreeg in Markelo. Na 1800 verdwijnen deze namen uit Holten.
De eerste Klein Twennaar in Markelo melde zich in 1773 op erve Bolink waar hij introuwde; een zoon Jan stichtte in 1790 erve Koekoek op de Borkeld waar zes generaties Klein Twennaar woonden (zie vanaf generatie V 16).
De naam Twenhaar kwam in 1947 in Nederland 18 keer voor en in 2007 14 keer en Klein Twennaar in 1947 35 keer en in 2007 41 keer.