Familie Kloppers toegevoegd

Onder Markelose families is de familie Kloppers toegevoegd. De boerderij erve Kloppers is gelegen aan de Kloppertstraat in buurt Beusbergen in Markelo.