Familie Lubbers toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Lubbers toegevoegd.

De familie Lubbers hebben hun roots liggen en hun naam te danken aan het erve Lubbers gelegen aan de Stationsweg te Stokkum.

De boerderij lijkt gesticht te zijn in de 16e eeuw maar behoorde eerst niet tot de grootste boerderijen; het was altijd eigendom van de bewoners.

In april 1942 is de boerderij afgebrand (niet door oorlogshandelingen) en ernaast weer herbouwd.

De sluitstenen van de oude boerderij zijn in het nieuwe pand wederom ingemetseld. Thans is het een woonboerderij

Begin 1800 vertrok een Derk Lubbers naar Geesteren en vele generaties waren daar timmerman. In Markelo lijkt de naam Lubbers te gaan uitsterven (althans met de roots op dit erve).

De naam Lubbers komt overigens veel voor in Nederland: in 1947 waren er 2619 personen met deze
naam en in 2007 was dit aangegroeid tot 4296 personen.