Familie Overbeek toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Overbeek toegevoegd.

De personen met de naam Overbeek hebben hun roots liggen in Haarlo. Hermen Overbekking, de zoon van stamvader Jan, huwt in 1716 met de Stokkumse Hendrina ten Bosch. Generaties lang blijft deze familie buurtschap Stokkum trouw.

Overigens komt deze naam veel voor in Nederland: in 1947 1247 keer en in 2007 was dit uitgegroeid tot 2150 personen.