Familie Schreurs toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Schreurs toegevoegd.

In Markelo zijn van oudsher 3 verschillende boerderijen met de naam Schreurs. Onderstaande personen stammen van een dezer erven af.
De familienaam Schreurs (Latijn: sartor of sartoris) is ontleend aan schreur of schroer, een oude benaming voor snijder of kleermaker.

Tak A

In het dorp was een erve Schreurs welke voor het eerst in 1601 genoemd wordt; het was gelegen op de huidige parkeerplaats achter Dirk van den Broek en tegenover erve de Wever (thans fietsenzaak). Het was altijd eigendom van de bewoners. Midden 17e eeuw woonde er een Barthold Schreurs; de boerderij werd vanaf toen meestal Bartels genoemd. Rond 1740 huwde er een Ebbekink bij in; de stamvader van alle huidige Ebbekink’s in Markelo. Rond 1840 heeft de nieuwe eigenaar Cornelis Nagel het geheel vervangen door er een weeffabriekje te bouwen.
Vooralsnog lijken er na 1800 van deze boerderij geen nazaten met de naam Schreurs meer te zijn

Tak B

Dit erf lijkt gesticht te zijn in de 16e eeuw en stond toen nabij het huidige erve Leeftink aan de Brinkweg; de eerst bekende eigenaar was richter Rensen uit Oldenzaal die ook de eigenaar van Leeftink was.
Rond 1740 is de boerderij verplaatst naar Petersweg 3 waar het thans als woonboerderij functioneert.

Het werd vanaf midden 18e eeuw ook wel Spekenbrink genoemd omdat er toen een Hendrik Spekenbrink bij inhuwde. De laatste Schreurs overleed er in 1883 nadat er in 1852 een Huisken bij in was getrouwd. Nazaten Schreurs kwamen later o.a. in Velp en Amsterdam terecht.
In 1887 is het pand geheel herbouwd.

Tak C

In 1553 wordt er voor het eerst melding gemaakt van Schreurs in Elsen: een Gerrit Schroeder kreeg toestemming op een markevergadering (of holting) “om zijn woning erfelijk te behouden”.
Mogelijk waren de eerste bewoners kleermaker, maar de Elsener Schreurs’en zijn vooral bekend geworden vanwege het feit dat vele families generaties lang, naast landbouwer, tevens timmerman en wagenmaker waren.
In 1913 is de boerderij door brand geheel verwoest en herbouwd.
In de 18e eeuw werd de naam Schreurs enkele keren via de vrouwelijke lijn doorgegeven. Een in 1756 introuwende Jan Geelink is de eigenlijke stamvader in mannelijke lijn.
Nazaten Schreurs wonen er thans nog steeds ! Heden is het een melkveebedrijf gelegen aan Scholendijk 15.
Het aantal nakomelingen Schreurs van deze boerderij is enorm en de meesten bleven Markelo en omgeving trouw.

In Nederland komt de naam veel voor: in 1947 hadden 3550 personen deze naam en in 2007 was dit aangegroeid tot 5101 personen.