Familie Teemker toegevoegd

Onder Markelose families is de familie Teemker toegevoegd. Het aloude erve Teemker, eerder ook wel Tembrink of Tevenbrinck genaamd, is gelegen op de hoek van de Kemperweg en Bovenbergweg in de buurtschap Elsen bij Markelo.