Familie Oldenhof toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Oldenhof toegevoegd.

Aan de Holterweg lag tegenover erve Bomans/de Pruusse aan de andere kant van de weg de reeds in 1046 genoemde havezate Oldenhof welke lang toebehoorde aan de familie Splinter.
In 1874 kocht buurman Jan Zwiers van de Boa het huis voor f 11.280; kort daarop werd het dan ook
afgebroken.