Familie Wibbelink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Wibbelink toegevoegd.

Er zijn een 4-tal verschillende takken Wibbelink gevonden in Markelo e.o.

TAK A
Stamvader van deze tak is Peter Wigbolt die met zijn familie eind 17e eeuw te Diepenheim woont; een zoon Henricus vertrekt naar dorp Markelo en gaat zich Wibbelink noemen. Midden 18e eeuw woonden er drie generaties op de Denger in Stokkum. Nakomelingen vestigden zich o.a. ook in Deventer.

TAK B
Hendrick ten Hove uit buurtschap Zuna gaat zich eind 18e eeuw vestigen op erve Wibbelink in de Look bij Holten; zijn nazaten noemen zich dan ook Wibbelink. Zes generaties Wibbelink woonden later op erve Nijland op de Langstraat bij Markelo (“Nieland in Groonland”). Uit tak B is ook transportbedrijf Wibbelink in Goor (3 generaties) ontsproten.

TAK C
Begin 17e eeuw is er al een erve Wibbelink bekend in de buurtschap Look bij Holten met zijlijntjes naar Markelo. De boerderij werd vooreerst ook Wigbolding genoemd; mogelijk stamt Peter Wigbolt van tak A af van deze boerderij, maar er is te weinig bronnenmateriaal om dat te bewijzen.

TAK D
Vanaf begin 17e eeuw is er eveneens een oud erf Wibbelink in Bathmen bekend. Vele personen met die naam wonen nog steeds aldaar, maar er is vanaf begin 19e eeuw ook een zijtak in Friesland. Tak D staat hier niet vermeld; er is geen relatie met Markelo.

In 1947 waren er 142 personen in Nederland met de naam Wibbelink en in 2007 waren dat er 194.