Familie Wissink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Wissink toegevoegd.

In Markelo zijn van oudsher drie erven met de naam Wissink.

Tak A

De boerderij met die naam aan de Scholendijk in Elsen; de oudste vermelding is van 1475. Het was
lang een bezit van het in de nabijheid gelegen en verdwenen huis Elsen. In 1827 kwam het in
eigendom van de Berend Hendrik Klein Leetink welke directe nazaten het tot op heden nog steeds
bewonen. Echter de vorige bewoners met de naam Wissink hebben toen niet meer voor nazaten
Wissink gezorgd.

Erve Wissink in Elsen in 1952 en 2008

Tak B

Erve Wissink aan de Herikerweg in de buurtschap Herike. Het wordt voor het eerst genoemd in 1379 en achtereenvolgende eigenaren waren de families ten Thije, Brantlicht, van Reede, van Coeverden op Stoevelaar en vanaf 1751 van der Wijck op Stoevelaar. Rond 1830 kwam pachter Jan Wissink in het bezit van de boerderij.

De oudst bekende bewoners was het echtpaar Esken Senkeldam en Hilleken Warmelo die in 1714 als nieuwe pachters op het erve kwamen. Hun nazaten noemden zich Wissink.

Vele generaties Wissink van deze tak woonden later in Diepenheim.

Erve Wissink in Herike in 1935 en 2006

Tak C

De derde boerderij met de naam Wissink staat in de buurt Dijkerhoek bij Markelo. De eerste vermelding is van 1394 en de oudst bekende eigenaren waren de families van Laer, ter Vrucht en Borgerinck uit Deventer en Egberts uit Haarlem. In 1804 koopt pachter Hendrik Wissink de boerderij voor f 4900 van de eigenaren. In 1968 is de oorspronkelijke boerderij afgebroken en ca 150 mt naar achteren verplaatst. Eerder al, in 1852, was er een tweede erve Wissink aan de overkant van de weg gebouwd voor een uittredende zoon.

Van deze erven Wissink zijn enorm veel nazaten met deze boerderijnaam bekend; thans nog veel in Markelo, Diepenheim, Laren/Lochem, Holten en Rotterdam.

Echter er emigreerden ook 3 families naar de USA: familie Wissink-Landeweerd in 1847 vanuit Holten naar Wisconsin, familie Wissink-Driezes in 1856 naar Michigan en familie Wissink-Vreeman in 1893 vanuit Laren naar Iowa. Onderstaande nakomelingenlijst is echter bij lange na niet compleet.

Het oorspronkelijke (in 1968 afgebroken) oude Wissink in 1935 en 1947

Het in 1852 gebouwde Nieuw Wissink

In de Grotestraat stond tot 1965 Hotel de Zwaan; hier woonden toen 2 generaties Wissink. De bekendste is Gerrit Wissink die hotelier/cafehouder en schilder was en trouwde met een Italiaanse. Deze Wissink lijkt vooralsnog geen Markelose voorouders te hebben; zijn oudst bekende voorvader was een Albert Wissink die midden 18e
eeuw in Deventer woonde.

De naam Wissink kwam in 1947 1751 keer voor in Nederland; in 2007 was dat aangegroeid tot 2290 personen.
Voor meer info over bovengenoemde 3 erven zie elders op deze website:

BoerderijenElsen5.3.120
Herike3.2.080
Buitengebied1.2.360 en 1.2.365