Familie Wolthuis toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Wolthuis toegevoegd.

De naam (ten) Wolthuis komt vrij veel voor in Twente. Er zijn 2 oude erven Wolthuis bekend. Namelijk te Ypelo (gemeente Wierden) en te Zenderen bij Borne. (overigens komt er van ouds ook een familie Wolthuis voor in het noorden van het land).

Oudst gevonden voorvader van onderstaande Markelose familie is een Hendrik die in Kerspel Goor zou wonen. Daar is hij niet te vinden, mogelijk zal hij van elders zijn gekomen en liggen zijn verre roots op een van beide bovengenoemde erven.

Zoon Jacob huwde in 1764 te Goor met de Markelose Jenneken Krijgsman en stichtte het erve Fonsen (of Velthuis) aan Oude Rijssenseweg 1. De eerste paar generaties noemden zich ook Volthuis.

Erve Fondsen aan de oude Rijssenseweg; stamhuis van de Markelose familie Wolthuis

In 1947 kwam de naam Wolthuis in Nederland 1101 keer voor en in 2007 waren dit 1355 personen.

Voor meer informatie van de boerderij zie boerderij Herike nr 3.3.350.