Familie Zwiers toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Zwiers toegevoegd.

De personen met de naam Zwiers hebben hun roots liggen en hun familienaam te danken aan het erve de Sweer in de Dijkerhoek. De naam wordt in de 2e helft der 18e eeuw wel een paar keer via de vrouwelijke lijn doorgegeven. Vanaf 1797 wonen er tot op heden vele generaties Zwiers op erve Bode.

De boerderij is in 1628 gesticht door buurman Lambert Broeckinck (Breukink) op grond welke toen van de marke was. In 1883 komt er een Teunis Roeterdink op het erve wiens nazaten het thans nog steeds bewonen.

De naam Zwiers komt overigens veel voor in Nederland: in 1947 1906 keer en in 2007 waren dat 2960 personen.