Geje Leferink benoemd tot erebestuurslid van Heemkunde Markelo

Tijdens de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst bij De Haverkamp heeft de Stichting Heemkunde Markelo woensdagavond afscheid genomen van haar voorzitter Gerrit Jan Leferink. Gedurende bijna 20 jaar heeft hij, vanaf de oprichting, leiding gegeven aan de vele activiteiten van de Stichting.

Gezien de gevorderde leeftijd heeft Leferink het bestuur verzocht om een stapje terug te doen. Wel blijft hij binnen de Heemkunde actief als gewoon bestuurslid. De functie van voorzitter wordt vanaf heden uitgeoefend door Bertus Ensing.

Geje Leferink erebestuurslid

Leferink heeft in de afgelopen jaren door z’n vele initiatieven, grote inzet en z’n talent om medewerkers te motiveren, een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van de Heemkunde zoals deze nu functioneert. Hij wist, mede door z’n vele vorige functies als o.a. voorzitter van Museumboerderij Eungs Schöppe en van de Folkloristische Vereniging, al veel over de jongste geschiedenis van Markelo. Hij ontwikkelde zich de laatste 20 jaar echter als de plaatselijke historicus die door velen van binnen en buiten Markelo als zodanig werd benaderd.

Tot de vele activiteiten die door hem werden geïnitieerd behoren o.a.: het digitaliseren van de burgerlijke stand en de krantenknipsels van Tubantia, het opzetten van een beeldbank op internet, het werven van donateurs en het uitgeven van het periodiek Marclo’s Chronycke, het opnemen van korte geschiedenisverhaaltjes op Maarkels Nieuws en nog vele andere activiteiten.

De laatste jaren ontwikkelde hij zich tot specialist in het maken van power-point presentaties die hij, doorspekt met humoristische anekdotes, bij vele gelegenheden voor het voetlicht bracht.

Als blijk van waardering voor de grote inzet in het belang van de Heemkunde overhandigde bestuurslid Stoelhorst namens alle medewerkers aan Leferink een fraaie oorkonde waarmee hij benoemd werd tot ere-bestuurslid van de Stichting Heemkunde Markelo. Nadat bestuurslid Vedders de ontstaansgeschiedenis van de Stichting had belicht en een ludieke attentie had aangeboden, overhandigde Leferink symbolisch de voorzittershamer aan z’n opvolger Ensing.