Herdruk boek de Marke van Marckelo

De Stichting Heemkunde Markelo heeft met succes een 5-tal boeken uitgegeven over de geschiedenis van de marken van de voormalige gemeente Markelo. Het laatste boek De Marke van Elsen in 2015. Naar aanleiding hiervan bereikten ons een aantal vragen of er nog boeken zijn van de vorige uitgaven zoals De Marke van Stockum (2001), De Marke van Marckelo (2005) en Markelo Dorpsgeschiedenis (1998). Helaas zijn deze uitgaven uitverkocht en wegens de kosten (aantallen) is een heruitgave nooit overwogen.

De Marke van Hericke is nog zeer beperkt leverbaar voor de uitverkoopprijs van 10 euro. Ook de De Marke van Elsen is nog leverbaar voor de prijs van 26 euro.

Nu het echter, door digitale ontwikkelingen, mogelijk is om deze boeken tegen redelijke prijs en kleinere aantallen te laten herdrukken heeft het bestuur besloten, bij voldoende bestellingen, tot herdruk over te gaan.

Het betreft in de eerste plaats de herdruk van De Marke van Marckelo en De Marke van Stockum. Deze boeken zijn gebonden en met hard kaft. De prijs hiervan komt op € 30,- per stuk. Het boek Dorpsgeschiedenis (uitgegeven 1998) zal eerst worden herzien alvorens tot uitgave wordt overgegaan.

De Marke van Marckelo is vanaf december 2015 leverbaar (30 euro); De Marke van Stockum volgt waarschijnlijk in de loop van 2016.

U kunt deze boeken bestellen: info@shm.nl of op dinsdag- en donderdagmorgen bij de Stichting Heemkunde Markelo in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo.