Jan Stoelhorst benoemd tot erebestuurslid van Stichting Heemkunde Markelo

Ari Blankenstijn en Jan Stoelhorst

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor medewerkers van Stichting Heemkunde is gisteravond afscheid genomen van twee bestuursleden in de Houtzagerij van De Haverkamp. Ari Blankenstijn en Jan Stoelhorst hebben besloten om hun bestuurstaken over te dragen. Dinant Scholte in ’t Hoff neemt de functie van penningmeester over van Jan Stoelhorst en Johan Kolkman zal de functie van algemeen bestuurslid overnemen van Ari Blankenstijn. Het bestuur van Stichting Heemkunde Markelo heeft daarnaast Jan Stoelhorst benoemd tot erelid van de vereniging. Secretaris Anton Vedders bedankte Jan voor zijn enorme inzet binnen het bestuur. Jan zal als vrijwilliger bij de vereniging betrokken blijven. “Er zullen ongetwijfeld nog vele vragen op je afgevuurd worden,”aldus secretaris Anton Vedders.

Jan Stoelhorst

Anton Vedders zette Jan Stoelhorst in het zonnetje door zijn levensloop met hem door te lopen. “Jan is altijd werkzaam geweest in functies op ‘bookholt gebied’ in de breedste zin des woords. Tegenwoordig hebben ze daar de meest mooie Engelse termen voor.  De functie van penningmeester in het bestuur van Heemkunde was Jan dan ook meer dan toevertrouwd. Waar de vereniging met niets begon is de vereniging op dit moment een goed lopende financiële stichting. Als vrijwilliger binnen Heemkunde ligt zijn interesse vooral bij oude kaarten en grenzen. Jan was de grote kartrekker om boeken uit te gaan brengen. Zo was hij in 1994 hoofdredacteur van zijn eigen boek over de familie Stoelhorst en Nijkamp. Vier jaar later volgde ‘Dorpsgeschiedenis’, in 2001 de ‘Marke van Stokkum’, in 2005 de ‘Marke van Markelo’ en in 2009 de ‘Marke van Herike’. Daarnaast werkte Jan mee aan de ‘Marke van Elsen’ en wordt er nu gewerkt aan een boek over Kerspel Goor. De afgelopen maanden heeft hij zich ook bezig gehouden met het herdrukken van enkele uitgegeven boeken van de Stichting Heemkunde Markelo,” aldus Anton Vedders. Namens het bestuur overhandigde Geje Leferink een prachtige oorkonde waardoor Jan Stoelhorst zich erelid van de vereniging mag noemen.

Voorzitter Bertus Ensing bedankte Ari Blankenstijn voor zijn enorme inzet en samenwerking binnen de Stichting Heemkunde en gaf aan dat Ari heel veel oude dia’s heeft ingescand voor de vereniging. “Ari was de grote kartrekker voor het jubileumboek van muziekvereniging de Fanfare, dat bij het 80 jarige jubileum  van de Fanfare in 2014 is gepresenteerd. Momenteel helpt hij Piet Meiberg, die bezig is met een jubileumboek ter ere van het 150 jarige bestaan van Rederijkerskamer Bilderdijk in 2017 en herschrijft hij het eerste boek ‘Markelo dorpsgeschiedenis’. Ook in het bestuur heb je een goede inbreng gehad. Je was geen grote prater, maar vooral een harde werker achter de schermen,” aldus Bertus Ensing. Ook Ari blijft net als Jan als medewerker actief bij Stichting Heemkunde Markelo.