Familie Immink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Immink toegevoegd.

De personen met de naam Immink stammen af van het aloude erve Immink in de buurtschap Herike bij Markelo; de oudste vermelding is van 1475 maar het zal veel ouder zijn. Het was eeuwenlang eigendom van het kapittel Deventer; in 1819 koopt pachter Hermen Immink de boerderij voor f 2850 van de stad Deventer.

Het in 1990 afgebroken oude erve Immink

In 1934 is er vóór de boerderij een nieuwe gebouwd; de oude bleef tot 1990 als schuur en opslag in gebruik en is toen afgebroken.
Er zijn overigens meerdere verschillende families Immink in Nederland. In 1947 bedroeg het aantal personen met die naam 418 en in 2007 waren dat er 739.
Voor meer info over het erve Immink zie boerderij Herike nr 3.3.030.

Familie Klein Twennaar toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Klein Twennaar / Twenhaar toegevoegd.

In de buurtschap Look bij Holten is van oudsher een erve Twenhaer welke in 1612 reeds genoemd wordt in de rechterlijke archieven van Holten; er woont dan een Hendrick Twenhaer.
Rond 1700 wordt er in de nabijheid een tweede en derde Twenhaar gesticht welke boerderijen ook onder de volgende namen vermeld worden: Klein Twenhaar, Klein Jonge, Schoole, Volkerink timmerman. Dat hield ook in dat in de oude doop- en trouwboeken van Holten er flink gehutseld werd met namen en men soms als Twenhaar door het leven ging maar ook onder de naam van een introuwende man en later weer met de naam Twenhaar of een verbastering daarvan. Want we komen de volgende namen tegen: Twinhaar, Twenhaar die naar Deventer trokken, Twennaar, Kleintwennaar, Kleintwenhaar, Klein Twenhaar en Klein Twennaar welke laatste een vervolg kreeg in Markelo. Na 1800 verdwijnen deze namen uit Holten.
De eerste Klein Twennaar in Markelo melde zich in 1773 op erve Bolink waar hij introuwde; een zoon Jan stichtte in 1790 erve Koekoek op de Borkeld waar zes generaties Klein Twennaar woonden (zie vanaf generatie V 16).
De naam Twenhaar kwam in 1947 in Nederland 18 keer voor en in 2007 14 keer en Klein Twennaar in 1947 35 keer en in 2007 41 keer.

Familie Overbeek toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Overbeek toegevoegd.

De personen met de naam Overbeek hebben hun roots liggen in Haarlo. Hermen Overbekking, de zoon van stamvader Jan, huwt in 1716 met de Stokkumse Hendrina ten Bosch. Generaties lang blijft deze familie buurtschap Stokkum trouw.

Overigens komt deze naam veel voor in Nederland: in 1947 1247 keer en in 2007 was dit uitgegroeid tot 2150 personen.

Familie Driezes toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Driezes toegevoegd.

De personen met de naam Driezes en Drieses hebben hun roots liggen op het aloude erve Driezes in Markelo; vermoedelijk gesticht in de 16e eeuw. Het was eerst eigendom van de familie Bentinck op Schoonheten.
Vanaf 1895 is het bewoond door een familie Fokkers en vanaf die tijd wordt het dan ook zo genoemd. Het was gelegen aan de Fokkerstraat en is in 1968 t.b.v. woningbouw in de Koekoek afgebroken. Vanaf ca 1880 woont er ook een familie Driezes in Lochem.

In 1947 kwam de naam Driezes 51 keer voor in Nederland en in 2007 95 keer en Drieses in 1947 nog ca 8 keer.

Voor meer info over de boerderij Driezes/de Fokker zie boerderij dorp 1.1.030

Familie Verdriet toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Verdriet toegevoegd.

De personen met de naam Verdriet hebben hun roots liggen op het erve Verdriet in de buurtschap Elsen(erbroek) bij Markelo. Stamvader is de uit Laren afkomstige Gerrit Jan Klein Dengerink die in 1773 introuwde op Verdriet; zijn nakomelingen kregen de naam Verdriet. Dit stamhuis Verdriet ligt aan de Holtdijk waar sinds 1884 een familie ter Balkt woont.

Het oorspronkelijke erve Verdriet

In de nabijheid aan de Holtdijk is begin 19e eeuw een tweede boerderijtje Verdriet gebouwd; het kreeg de bijnaam Jonas. In 1957 werd er een nieuw woonhuis naast gebouwd en enkele jaren later werd het bouwvallige boerderijtje afgebroken.

Boerderijtje Verdriet of Jonas

In 1947 kwam de naam Verdriet 47 keer voor in Nederland en in 2007 waren er 68 personen met deze naam. Voor info over de boerderijen Verdriet zie boerderij Elsenerbroek 5.4.340 en Elsenerbroek 5.4.350.

Familie Wolberink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Wolberink toegevoegd.

De personen met de naam Wolberink hebben hun roots liggen op het zeer oude erve Wolberink in Stokkum; het
wordt voor het eerst genoemd in 1224.

Eerst was de familie Splinter eigenaar en later kwam het in bezit van de provincie Overijssel. In 1841 werd het door Teunis Wolberink aangekocht voor f 3200.

Rond 1865 werd de boerderij verplaatst; het stond oorspronkelijk aan de overkant van de weg. Thans wordt het ook Klompenmaker genoemd, omdat er een paar generaties Wolberink woonden die naast landbouwer ook klompenmaker waren.

Een paar takken zijn zich Wolbrink gaan noemen. Er zijn overigens in den lande meerdere andere families Wolberink/Wolbrink. In Nederland kwam de naam Wolberink in 1947 131 keer voor en in 2007 166 keer en de naam Wolbrink in 1947 120 keer en in 2007 259 keer.

Voor meer info van het erf zie boerderij Stokkum 2.1.190.

Rabo ClubSupport 2021 van start

Van maandag 4 t/m maandag 25 oktober kun je weer stemmen op jouw favoriete club. Stichting Heemkunde Markelo doet ook weer mee. Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu in de Rabo App (Kies Service, Stem op jouw club) of online op rabobank.nl/clubsupport.

Leden die niet online bankieren, krijgen een mail of brief met hun stemcode en kunnen via een speciale stemsite stemmen.

Familie Hegeman toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Hegeman toegevoegd.

Erve Möllman in 1967

De naam Hegeman hebben hun roots liggen op dit, aan de Bovenbergweg in Elsen gelegen, erve. Het wordt voor het eerst genoemd in 1260 in een archief van Van Bevervoorde in Munster als domus Wenync of Wennekingk. In de loop der eeuwen ging de naam over in Ter Hege-Hegeman. Het was meerdere eeuwen eigendom van het Burgerweeshuis in Deventer en is mogelijk rond 1800 in bezit gekomen van de pachters. De boerderij is midden 19e eeuw verplaatst; het stond eerder aan de overkant van de weg. Er wordt nog steeds geboerd met melkbeesten door de huidige bewoners familie Elkink. In 1642 kwamen er nieuwe pachters: het echtpaar Mensink-Bulner. Opvallend is dat de eerst bekende generaties nagenoeg allemaal huwden met buurtgenoten. Er zijn overigens vele andere families Hegeman in Nederland; waren dat er in 1947 716 personen en in 2007 was dat bijna verdubbeld tot 1348.
Voor meer informatie van de boerderij Hegeman zie boerderij 5.2.220.

Familie Groot Aaftink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Groot Aaftink toegevoegd.

De personen met de naam Groot Aaftink stammen af van de gelijknamige en nog bestaande boerderij gelegen in de buurtschap Elsen aan de Bovenbergweg 6 te Markelo. De boerderij die in 1381 reeds werd genoemd heeft in de volksmond de bijnaam de Jente. Sinds 1975 wordt er niet meer geboerd op deze boerderij.

Boerderij Groot Aaftink

Stamvader is een Jan Assink, landbouwer op erve Assink wiens zoon Jan uit zijn derde huwelijk, in 1768 gaat boeren op het erve Groot Aaftink. Zijn kinderen wordt vooreerst als Aaftink genoteerd maar bij de invoering van de Burgerlijke Stand gaan de nazaten Groot Aaftink heten. In 1942 is de familienaam Groot Aaftink uitgestorven.

Anton Vedders Koninklijk onderscheiden

Anton Vedders stond aan de wieg van de Heemkunde Markelo. Sinds de oprichting op 1 maart 1996 is hij secretaris van de Heemkunde. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau onder meer vanwege zijn decennia lange vrijwillige werkzaamheden voor de Stichting Heemkunde Markelo en tevens voor de overkoepelende organisatie voor de verschillende historische verenigingen in de gemeente Hof van Twente, Stichting De Hofmarken.

25 jaar jubileum SHM

Op 1 maart 2021 bestond de Stichting Heemkunde Markelo officieel 25 jaar.

Vanaf ongeveer het begin der 80-jaren van de vorige eeuw kwamen al meerdere Markeloërs, die geïnteresseerd waren in de geschiedenis van hun dorp en buurtschap, bijeen in de kelder van het voormalige gemeentehuis van Markelo. De eerste gegevens van o.a. boerderijen waren eerder al gedeeltelijk bijeengesprokkeld door vrijwilligers van Museumboerderij Eungs Schöppe.

Er werd direct al begonnen met het verzamelen van zoveel mogelijk historisch materiaal door in eerste instantie archieven te bezoeken (o.a. het Rijksarchief in Zwolle, thans Historisch Centrum Overijssel geheten) en daar kopieën van allerhande bronnen te maken. Wat jaren later werd begonnen de gegevens van de Burgerlijke Stand en de oude doop- en trouwboeken van Markelo in te brengen in de computer. 

Om een vervolg te kunnen geven aan deze ontwikkeling werd op 1 maart 1996 de Stichting Heemkunde Markelo officieel opgericht om zodoende een stabielere basis te krijgen.

Het bestuur bestond in eerste instantie uit 5 personen; thans zijn het er zeven waarvan twee die vanaf het begin nog steeds tot het hoofdbestuur behoren.

Sinds 2011 is het onderkomen van de stichting gevestigd in de Martinushof aan het Kerkplein, waar iedere dinsdag- en donderdagochtend vrijwilligers en bezoekers aanwezig zijn.

Al het verzamelwerk heeft mede geresulteerd in de uitgave van 10 boeken over de historie van Markelo en haar buurtschappen. Tevens beschikt men over ongeveer 45.000 foto’s en archieven van vele verenigingen. Op de website www.shm.nl is bijzonder veel info te vinden over de historie van Markelo.

De stichting heeft tevens de steun van ruim 300 donateurs die 2 keer per jaar het tijdschrift Marclo’s Chronyke toegezonden krijgen.

Gisteren (17-9) heeft men voor de vrijwilligers en genodigden een bijeenkomst bij café de Haverkamp gehouden.

Tijdens deze avond werd door burgemeester Nauta de ambtsketting van haar Markelose voorgangers aangeboden aan de stichting, evenals de voorzittershamer en een penning van oud burgemeester Taets van Amerongen.

Familie Oldenhof toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Oldenhof toegevoegd.

Aan de Holterweg lag tegenover erve Bomans/de Pruusse aan de andere kant van de weg de reeds in 1046 genoemde havezate Oldenhof welke lang toebehoorde aan de familie Splinter.
In 1874 kocht buurman Jan Zwiers van de Boa het huis voor f 11.280; kort daarop werd het dan ook
afgebroken.

Plus actie “Spaar je club gezond” gestart

Spaar je club gezond

Stichting Heemkunde Markelo doet mee met de Plus actie “Spaar je club gezond”. Steun ons op plus.nl/sponsorpunten.

  • Vanaf zondag 5 september t/m zaterdag 13 november ontvang je een sponsorpunt bij elke 10 euro aan boodschappen.
  • Kras de unieke code van je voucher open en scan de QR code met je mobiele telefoon of ga naar plus.nl/sponsorpunten.
  • Steun Stichting Heemkunde Markelo door de unieke code in te voeren en activeer.
  • Uiteraard is digitaal sparen ook mogelijk. Je ontvangt jouw sponsorpunten dan in de PLUS app. Als je digitaal spaart, ontvang je gelijk 1 sponsorpunt gratis.
  • Hoe meer sponsorpunten jij voor ons spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van de Stichting Heemkunde Markelo.

Wordt clubsponsor van de week

Activeer jouw sponsorpunten op plus.nl/sponsorpunten en maak wekelijks kans op een van de drie PLUS Cadeaukaarten t.w.v. 70 euro. Hoe meer sponsorpunten je activeert hoe meer kans je maakt!

Familie Vinkers toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Vinkers toegevoegd.

In Markelo zijn van oudsher twee erven met de naam Vinkers: In Herike het reeds in 1379 als Egberting vermelde erve welke vanaf de eerste helft der 17e eeuw de naam Vinkers ging voeren. Deze boerderij is gelegen aan de Herikerweg en is thans een woonboerderij. Van dit erf stammen een personen meer af met de naam Vinkers; de laatste is in 1845 overleden op de Flipsborg in Elsenerbroek.

En het andere is het erve Knuppels of Kluppels aan de Enterbroekweg in Elsen, mogelijk gesticht eind 16e eeuw en welke vanaf begin 18e eeuw de naam Vinkers kreeg. Het is aannemelijk dat Hermen Vinkers die er bij inhuwde afkomstig is van het erve Vinkers in Herike. Onderstaande personen Vinkers hebben hun roots liggen op het erve Vinkers in Elsen en daar boert inmiddels de 10e generatie Vinkers.

Familie Pinkert toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Pinkert toegevoegd.

Pinkert is een familienaam die voorkomt in Holten en Markelo. Echter de oorsprong van de naam ligt in Oolde bij Laren waar zich een erve Pinkert bevond welke eind 17e eeuw werd bewoond door een familie Koldewey. Zoon Hendrik trouwde in 1707 eerst in bij de familie Kromhof in Holten op erve Kromhof (ook geheten ter Stege of Stegeman) en bouwde rond 1720 in de nabijheid een nieuwe boerderij welke toen ook de naam Pinkert kreeg; beide boerderijen thans gelegen aan de Stevenssteeg.
Hier stammen onderstaande Pinkert’s dan ook van af.
Vanaf midden 18e eeuw kwam er ook een (rk) familie Pinkert voor in Arnhem, echter lijkt deze eind
19e eeuw te zijn uitgestorven.
In 1947 woonden er 35 personen in Nederland met de naam Pinkert en in 2007 was dit verdubbeld tot 70.

Familie Zandjans toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Zandjans toegevoegd.

De personen met de naam Zandjans hebben hun roots liggen op het in het midden der 18e eeuw gestichte erve Zandjans op de Markelose Borkeld. Het gebied daar werd wel het Witte Zand genoemd.
Eerst bekende bewoner was Jan Roessing wiens dochter Harmina huwde met Holtenaar Derk Twellaar en zijn nazaten noemden zich naar de boerderijnaam.
De huidige schuur was oorspronkelijk de boerderij en ervoor is in 1927 een nieuwe boerderij
gebouwd.

Familie Voelman toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Voelman toegevoegd.

De roots van de naam Voelman, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, liggen in Holten op het erve Voelman in de buurt Neerdorp.
De naam wordt in de 18e eeuw echter een paar keer doorgegeven via de vrouwelijke lijn.
Rond 1800 zet deze familienaam zich voort in Markelo; in eerste instantie op erve Kottink op de
Borkeld en de naam Voelman verdwijnt dan in de loop van de 19e eeuw uit Holten.
De naam kwam in 1947 tien keer voor in Nederland, echter in 2007 ook tien keer.

Archief deze zomer geopend

Het archief van de stichting in de Martinushof is de hele zomer op dinsdag- en donderdagochtend van 09:30-12:00 uur geopend voor vrijwilligers en publiek. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Afscheid G.J. Leferink als bestuurslid

Op 7 juli heeft de 90-jarige Gerrit Jan Leferink tijdens een bestuursvergadering afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting Heemkunde Markelo.

Hij was vanaf de statutaire oprichting in 1996 tot 2015 voorzitter en daarna tot heden algemeen bestuurslid. Hij heeft als animator de stichting mede gebracht tot een degelijke organisatie, onder meer door zijn contacten die hij had op vele niveaus.

Leferink was één van de bekende gezichten van de heemkunde en heeft gedurende de afgelopen 25 jaar vele enthousiaste presentaties gehouden voor groepen en verenigingen.

Naast zijn voorzitterschap was hij ook eindredacteur van het tijdschrift Marclo’s Chronyke dat in die periode is uitgegroeid tot een professionele uitgave in kleurendruk en met interessante artikelen, dat voor de donateurs twee maal per jaar verschijnt.

Leferink zal zich als vrijwilliger blijven inzetten voor de Stichting Heemkunde Markelo.

Als dank en erkentelijkheid werd hem namens het bestuur door voorzitter Bertus Ensing een midwinterhoorn met inscriptie aangeboden.