Rechtszaken Rechterlijk Archief Kedingen toegevoegd

In de rubriek Bronnen: Rechterlijk Archief Kedingen staan, naast de al eerder geplaatste archieven van vrijwillige zaken, nu ook vermeld de contentieuze zaken, d.w.z. rechtszaken die hoofdzakelijk gaan over geldzaken zoals aanmaningen, schulden, panding/beslaglegging, erfeniskwesties en executoriale verkopingen. Het betreft de periode 1731-1811 van Elsen en 1690-1811 van Markelo, Stokkum, Herike en Kerspel Goor.