De marke Kerspel Goor

Hieronder treft u een lijst met publicaties aan die door de Stichting Heemkunde Markelo zijn gepubliceerd in boek of tijdschriftvorm. De publicaties die nog leverbaar zijn kunt u bestellen door het bedrag over te maken op banknummer NL28RABO0340758805 tnv Stichting Heemkunde Markelo. Vermeld hierbij duidelijk om welke publicatie het gaat.
I.v.m. eventuele verzending ook gaarne even per email info@shm.nl contact opnemen vanwege de verzendkosten.

De marke Kerspel Goor

Onder de titel “De Marke Kerspel Goor” heeft de Stichting Heemkunde Markelo een nieuw boek uitgebracht, het laatste uit een serie. Na de zo succesvol verlopen uitgaven van de boeken “Markelo Dorpsgeschiedenis” (1998), ” De Marke van Stockum” (2001), “De Marke van Marckelo” (2005), “De Marke van Hericke” (2009) en “De Marke van Elsen” (2015) wordt nu de geschiedenis van de Marke Kerspel Goor belicht.

LET OP: Het betreft een eenmalige uitgave. Er volgt geen herdruk!

Aan de hand van een denkbeeldige wandeling door het gebied van de vroegere marke Kerspel Goor worden in dit omvangrijke boek met hard kaft van ruim 600 pagina’s alle panden, ruim 165 stuks, die we passeren in ogenschouw genomen. Vragen die we ons daarbij stellen zijn: wanneer en door wie zijn die gebouwen gesticht, welke (neven)beroepen werden er uitgeoefend, van welke boerderij kwam de “introuwende partij”, hoe heeft de omvang van het bedrijf zich in de loop der jaren ontwikkeld, enz.

De wandeling is opgedeeld in een vijftal etappes. Elke etappe is in een hoofdstuk beschreven:

 1. Heeckeren, Zelkeldamshoek en Gijminkshoek
 2. Hengelerhoek, Moerwinkelshoek en Boswinkelshoek
 3. Doeschotterhoek, Wegdammerhoek en Kevelhammerhoek
 4. Aschpotterveld en Koningshoek
 5. Weldam e.o en Waterhoek

Behalve de beschrijvingen van de boerderijen en andere panden zijn er verhandelingen opgenomen van meer algemene aard, zoals:

 • Geschiedenis van de marke en van de onderscheiden buurtschappen
 • Het grootgrondbezit
 • De vele havezaten in Kerspel Goor
 • De bestuurlijke ontwikkelingen en de vele grenswijzigingen rond Kerspel Goor
 • De ontwikkeling van de wegen en de vele waterlopen
 • 1000 jaar landbouwgeschiedenis
 • De geschiedenis van de lagere school
 • De kerkelijke ontwikkelingen
 • De overtocht van de Polen over het Twentekanaal
 • Het Lunapark in het Weldam, etc.

Het boek is te koop voor een aktieprijs van 10 euro bij:

 • Stichting Heemkunde Markelo, Kerkplein 41, Markelo, elke dinsdag- en donderdagmorgen