De marke van Hericke

Dit boekwerk is op 20 november 2009 gepresenteerd aan de heer H. Kok, burgemeester van de gemeente Hof van Twente.

Het beschrift de geschiedenis van alle panden in de verschillende buurtschappen van de voormalige marke Hericke. Naast deze beschrijvingen per pand, die handelen over de geschiedenis van de boerderij zelf en van de families die er hebben gewoond, zijn honderden krantenknipsels vanaf 1880 en vele foto’ s opgenomen. Hier tussendoor zijn beschrijvingen opgenomen van vele geschiedkundig interessante onderwerpen. Zoals de geschiedenis van de marke Hericke, de opkomst en teloorgang van de tichelwerken, rietwinning, waterwinning op de Herikerberg, was de Potbeek bevaarbaar ?, wegen en waterlopen in 1860, ontwikkeling boerenbedrijf, grensperikelen tussen Goor en Markelo, plaggenoorlog, dagboeknotities uit 1636, ontwikkeling van het grootgrondbezit enz. enz..

De uitgave van dit boek werd mogelijk gemaakt door onze sponsoren: Prins Bernhard Cultuurfonds, Landgoed Weldam en het Hessenheemfonds te Markelo.

Dit boek is uitverkocht.